11 stycznia, 2023

11 stycznia 2023

Bezpłatny dostęp do bazy materiałów edukacyjnych – współpraca GovTech i Skiware

„Edukacja na miarę XXI wieku dla każdej szkoły podstawowej w Polsce!” – pod tym hasłem odbyła się konferencja z udziałem Justyny Orłowskiej, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej. Podczas wydarzenia Justyna Orłowska przybliżyła efekty współpracy Centrum GovTech z firmą Skiware, dzięki której każda szkoła podstawowa w Polsce będzie mogła skorzystać z bazy bezpłatnych […]

11 stycznia 2023

Zaproszenie do udziału w konferencji: Młodzi w świecie realnym czy wirtualnym – rzeczywistość – ale która?

Panie/Panowie Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Nauczyciele, Pedagodzy, Psycholodzy, Rodzice Świętokrzyski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w wojewódzkiej konferencji Młodzi w świecie realnym czy wirtualnym –  rzeczywistość – ale która? Tematyka konferencji – adresowana jest do dyrektorów, nauczycieli pedagogów, psychologów szkół województwa świętokrzyskiego – jest podyktowana m.in. wynikami prowadzonego nadzoru pedagogicznego i dostrzeganymi zagrożeniami wynikającymi z uzależnień […]

11 stycznia 2023

Dobre praktyki w 2023 – szkoły podstawowe

Załączniki Dobra praktyka- PSP im_ J_P_ II w Mściowie Data: 2023-01-11, rozmiar: 2 MB dobra praktyka – Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Kielcach Data: 2023-01-27, rozmiar: 7 MB Dobra praktyka – Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarach Data: 2023-01-27, rozmiar: 3 MB Dobra praktyka- PSP im. Św. Jana Pawła II w Szwagrowie Data: 2023-01-31, rozmiar: […]

11 stycznia 2023

Oferta edukacyjna szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego województwa świętokrzyszkiego na rok szkolny 2023/2024

Dyrektorzy szkół dla młodzieży i dorosłych kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego w województwie świętokrzyskim W związku z przygotowaniem informatora „Oferta edukacyjna szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2023/2024” zwracam się z prośbą o przekazanie informacji dotyczących kierunków kształcenia zaplanowanych dla klas I oraz semestrów I w roku szkolnym 2023/2024 zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem […]

11 stycznia 2023

Informator 2023/2024 – oferta edukacyjna liceów ogólnokształcących, w tym liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy liceów ogólnokształcących, w tym liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie świętokrzyskim, Z uwagi na planowane przygotowanie informatora, pt. „Oferta edukacyjna liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2023/2024” zwracam się z prośbą o przekazanie informacji zgodnie ze wzorem w załączniku. Informację należy przekazać w wersji edytowalnej (Word) według wzoru do dnia 27 stycznia […]

11 stycznia 2023

SIO. Obowiązek aktualizacji danych teleadresowych (telefon, e-mail, faks, adres strony www) przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011  r. nr 139 poz. 814 z późn. zm.) w przypadku zmiany: numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej (e-mail), strony internetowej szkoły lub placówki oświatowej, aktualne dane przekazuje dyrektor […]