16 stycznia, 2023

16 stycznia 2023

SIO. Dane do wprowadzenia w terminie do 10 stycznia 2023

Przypominamy o obowiązku przekazania szeregu danych w Systemie Informacji Oświatowej w terminie do 10 stycznia 2023: I. Do 10 stycznia 2023 za rok kalendarzowy 2022 należy wprowadzić następujące dane: Wszystkie szkoły i placówki oświatowe bez względu na rodzaj organu prowadzącego: dane dziedzinowe dotyczące kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami, bez pochodnych pracodawcy. Instrukcja: https://pomocsio.men.gov.pl/finanse/ W przypadku […]