22 stycznia 2023

Światowy Dzień Mokradeł 2023

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Krajowy Sekretariat Konwencji Ramsarskiej zapraszają do udziału w wydarzeniach z okazji Światowego Dnia Mokradeł, które w tym roku organizowane są pod hasłem „Już czas na przywrócenie mokradeł”.

Światowy Dzień Mokradeł to kampania prowadzona na całym świecie, której celem jest podniesienie wiedzy społeczeństwa na temat roli terenów podmokłych w przyrodzie i działalności człowieka. Obchodzona jest co roku w dniu 2 lutego na pamiątkę podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych – międzynarodowego traktatu przyjętego w 1971 r., w którym uczestniczą obecnie 172 państwa.

Tereny podmokłe pełnią istotne dla społeczeństwa funkcje, zaczynając od magazynowania wody, poprzez ochronę przed sztormami oraz powodziami, na podtrzymywaniu bioróżnorodności i akumulacji węgla kończąc. Odwrócenie trendu ich degradacji ma kluczowe znaczenie dla zachowania równowagi w przyrodzie i funkcjonowania człowieka, także w kontekście adaptacji do zmian klimatu.

Wszelkie materiały informacyjne związane z kampanią dostępne są na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dedykowanej Światowemu Dniu Mokradeł.

Z informacjami na temat Konwencji o obszarach wodno-błotnych oraz działaniach Krajowego Sekretariatu Konwencji Ramsarskiej można natomiast zapoznać się na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dedykowanej ochronie mokradeł.