grudzień 2022

30 grudnia 2022

Siła narodów według Dmowskiego – XI Konkurs Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim

Zachęcamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XI Konkursie Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu eseju, pracy plastycznej lub krótkiego filmu, które będą nawiązywały do tematu przewodniego „Siła narodów według Dmowskiego”. Zgłoszenia można wysyłać do 26 stycznia 2023 r. Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.

28 grudnia 2022

Opłata za akredytację form pozaszkolnych w 2023 r.

Wysokość opłaty w 2023 r. wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej. Załączniki Informacja o wysokości opłaty wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej Data: 2022-12-28, rozmiar: 119 KB

27 grudnia 2022

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2022/2023. Zadania konkursowe i modele oceniania – I etap szkolny

Wojewódzka Komisja Konkursowa publikuje arkusze konkursowe i modele oceniania zadań pierwszego etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2022/2023. Załączniki Biologia – etap 1 szkolny – test Data: 2022-12-27, rozmiar: 1 MB Biologia – etap 1 szkolny – klucz Data: 2022-12-27, rozmiar: 642 KB Chemia – etap 1 szkolny […]

27 grudnia 2022

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej w 2022 roku na dofinansowanie  świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie tabeli dotyczącej realizacji pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2022 roku. Dotyczy ona wydatków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych przekazanych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego,  jak  również  zaangażowanych środków własnych. Informację należy przekazać w nieprzekraczalnym […]

23 grudnia 2022

X Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück”

Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska zapraszają do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „W kręgu poezji i prozy lagrowej KL Ravensbrück”.  Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest skierowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu recytacji […]

23 grudnia 2022

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy szkół i placówek oświatowych, Rodzice, Drodzy Uczniowie, Niech te pełne Bożej Miłości Święta obdarzą wszystkich pokojem i błogosławieństwem, a światło Wigilijnej Nocy, podczas której rodzi się Chrystus, rozjaśni mroki pełnego niepokoju świata. Niech obfitość Jego darów i łask spłyną na Was i towarzyszą przez wszystkie dni Nowego Roku.

22 grudnia 2022

Scenariusze lekcji dla klas 1-3 szkół podstawowych, odnoszące się do tematyki wirusa grypy

Dyrektorzy szkół podstawowych, w nawiązaniu do materiałów informacyjno-edukacyjnych promujących profilaktykę zdrowotną, przekazanych w ramach realizacji w szkołach tzw. Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych, Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazuje scenariusze lekcji dla klas 1-3 szkół podstawowych, odnoszące się do tematyki wirusa grypy oraz higieny (zaakceptowane przez Główny Inspektorat Sanitarny). Załączniki Scenariusze lekcji – Co robić, żeby […]

22 grudnia 2022

Podmiot realizujący w województwie świętokrzyskim „Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży”

Ministerstwo Zdrowia – jako Instytucja Pośrednicząca dla osi V oraz VII Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, (dalej: IP PO WER) – nadzoruje wdrażanie Programu edukacyjno-profilaktycznego w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży realizowanego przez Beneficjentów wybranych w ramach konkursu PO WER4 . Obecnie w ramach Programu, realizowanych jest 5 projektów, których łączna wartość dofinansowania wynosi 6,76 […]

22 grudnia 2022

Ogólnopolska Olimpiada Retoryczna

UWAGA! OLIMPIADA RETORYCZNA — ZMIANA TERMINU Wszystkich uczestników Olimpiady retorycznej, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu, zapraszamy serdecznie na eliminacje ustne w nowym, zmienionym terminie.  Odbędą się one po feriach zimowych 8 marca 2022 roku (środa). Etap finałowy, centralny będzie przeprowadzony zgodnie z planem, 14 kwietnia 2022 Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego […]

22 grudnia 2022

Zmiana w regulaminie konkursu „Zawodowiec Roku 2022”

W regulaminie konkursu „Zawodowiec Roku 2022” doprecyzowano informację dotyczącą nagród. Każdy uczestnik, który uzyska tytuł „Zawodowca Roku 2022” w danej dziedzinie, a także uczestnicy wyróżnieni, otrzymają dyplomy i vouchery do wykorzystania w sklepie ze sprzętem elektronicznym.

22 grudnia 2022

XXXIII Ogólnopolski Konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadania o tematyce olimpijskiej

Polski Komitet Olimpijski zaprasza do udziału w kolejnej edycji organizowanego od 1989 roku konkursu literackiego. Organizatorzy czekają na opowiadania napisane przez uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do 6 marca 2023 roku. Teksty młodych pisarzy powinni opisywać jedną z poniższych kwestii: własne doświadczenie sportowe, fabularyzację losów znanych sportowców, ideę fair play i szacunku dla innych, radość […]

22 grudnia 2022

XVI Olimpiada Mediewistyczna

XVI Olimpiada Mediewistyczna prowadzona jest przez Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Akademicka” w Legnicy oraz Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy. Uczestnikiem olimpiady może być każdy uczeń szkół dla młodzieży dających możliwość uzyskania świadectwa maturalnego, który posiada wiadomości w zakresie historii średniowiecza, umiejętności łączenia faktów, wyciągania wniosków, a także umiejętność […]

22 grudnia 2022

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2022) – część 6

Załączniki Zarządzenie nr 501.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2022-11-23, rozmiar: 43 KB Zarządzenie nr 502.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2022-11-23, rozmiar: 42 KB Zarządzenie nr 503.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej […]

22 grudnia 2022

Rozliczenie  zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” w 2022 r.

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2022 roku. Rozliczenie należy sporządzić na załączonym druku i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2023 roku na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl. Jednocześnie […]