15 czerwca 2018

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych – nowe publikacje

ORE publikuje opracowane w projekcie przykładowe programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla systemu oświaty, a także wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ). Są one dostępne na portalu doradztwo.ore.edu.pl

W skład kompletu materiałów wchodzą:

 • „Zestaw przykładowych programów preorientacji zawodowej, orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla systemu oświaty” (bez scenariuszy);
 • „Przykładowy program preorientacji zawodowej dla przedszkola z proponowanymi scenariuszami”;
 • „Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I–III szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami”;
 • „Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV–VI szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami”;
 • „Przykładowy program doradztwa zawodowego dla klas VII–VIII szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami”;
 • „Przykładowy program doradztwa zawodowego dla branżowych szkół z proponowanymi scenariuszami”;
 • „Przykładowy program doradztwa zawodowego dla technikum z proponowanymi scenariuszami”;
 • „Przykładowy program doradztwa zawodowego dla liceum ogólnokształcącego z proponowanymi scenariuszami”;
 • „Przykładowy program doradztwa zawodowego dla szkoły policealnej z proponowanymi scenariuszami”

oraz

 • „Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) dla szkoły podstawowej”;
 • „Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) dla branżowych szkół”;
 • „Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) dla technikum”;
 • „Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) dla liceum ogólnokształcącego”;
 • „Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) dla szkoły policealnej.

Materiały zostały przygotowane w ramach projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, Oś priorytetowa II: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.14. „Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie”, Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.