27 lipca 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 27 lipca 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczniowie:

  • Zmiana nazw pól z „typ dokumentu tożsamości” na „nazwa dokumentu” oraz z „numer dokumentu tożsamości” na „seria i numer dokumentu”
  • Zmigrowanie miejsc zamieszkania uczniów zamieszkałych w Polsce, które były wprowadzone w lokalnych bazach danych SIO (w tzw. starym „nowym SIO”)

Nauczyciele:

  • Zmiana nazw pól z „typ dokumentu tożsamości” na „nazwa dokumentu” oraz z „numer dokumentu tożsamości” na „seria i numer dokumentu”
  • Umożliwienie wprowadzenia daty rozpoczęcia umowy sprzed rozpoczęcia działalności szkoły lub placówki oświatowej
  • Umożliwienie wprowadzenia daty rozpoczęcia nieobecności przed 1 września 2012

Dane zbiorcze:

  • Powierzchnia terenów sportowych – zmiana nazw pól: „długość” na „długość pola gry”, „szerokość” na „szerokość pola gry”