2 maja 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 30 kwietnia 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wykaz wprowadzonych 30 kwietnia 2018 zmian w Systemie Informacji Oświatowej:

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne:

 • Rejestracja, modyfikacja, usuwanie (UWAGA! Te funkcje są niedostępne (na razie) w szkołach i placówkach oświatowych):
  • orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • orzeczeń o zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,
  • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Lista zarejestrowanych orzeczeń oraz opinii (UWAGA! Ta funkcjonalność jest niedostępna (na razie) w szkołach i placówkach oświatowych).

Uczniowie:

 • Rejestracja, modyfikacja, usuwanie adresu zamieszkania ucznia.
 • W szkole specjalnej przysposabiającej do pracy możliwość ukończenia szkoły po klasie I oraz wznowienia nauki i przypisania do klasy I.
 • W policealnych szkołach plastycznych oraz muzycznych możliwość ponownego rozpoczęcia nauki z inną specjalizacją.

Oddziały podstawowe:

 • W szkołach artystycznych bez pionu ogólnokształcącego możliwość rejestracji oddziałów na jednym poziomie z różnymi cyklami kształcenia.