5 lipca 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 4 lipca 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Nauczyciele

 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie zatrudnienia
 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie tygodniowego wymiaru zajęć
 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie obowiązków
 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie nieobecności
 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie awansu zawodowego
 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie stażu pedagogicznego
 • Utworzenie listy nauczycieli
 • Utworzenie listy umów
 • Utworzenie listy nieobecności

Uwaga! Do modułu Nauczyciele zostały zmigrowane (przeniesione z poprzedniego systemu) jedynie umowy, które nie miały wprowadzonej daty rozwiązania umowy.

Dane zbiorcze

 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o działalności Domów Wczasów Dziecięcych
 • Pomieszczenia – zmiana minimalnej wymaganej powierzchni w pomieszczeniach o funkcjach siłownia, kuchnia, pozostałe pomieszczenia

RSPO

 • Możliwość modyfikacji statusu publiczno-prawnego z „niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej” na „niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej” lub odwrotnie
 • Dodanie nowych zawodów do listy zawodów
  • Zawody eksperymentalne – ich nazwa zaczyna się od „Eksperymentalny – [nazwa zawodu]”
  • Inne zawody – ich nazwa zaczyna się od „Inny – [nazwa zawodu]”