25 maja 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 25 maja 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczniowie:

  • Rejestracja danych identyfikacyjnych – zwiększenie maksymalnego wieku ucznia do 100 lat
  • Rejestracja, modyfikacja niezweryfikowanych, weryfikacja i usuwanie orzeczeń i opinii w szkołach, poradniach psychologiczno‐​pedagogicznych, poradniach specjalistycznych
  • Rejestracja, modyfikacja, usuwanie okresów obowiązywania orzeczeń lub opinii w szkole lub placówce
  • Uzupełnienie listy uczniów o etykiety związane z orzeczeniami lub opiniami

 Oddziały dodatkowe:

  • Możliwość rejestracji oddziałów rewalidacyjno‐​wychowawczych w szkołach dla dorosłych