2 maja 2018

Testy i narzędzia diagnostyczne

Narzędzia diagnostyczne

Na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji (w dziale „Doradztwo zawodowe”) znajdują się materiały, które mogą być wykorzystane przez nauczycieli jako przykłady rozwiązań metodycznych w realizacji obowiązkowych godzin z doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej oraz branżowej: http://ore.edu.pl

Narzędzia na stronach www:

 • DIAPREZAMUS
  Narzędzie diagnostyczne umożliwiające badanie predyspozycji oraz zainteresowań zawodowych młodzieży uczącej się (uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).
 • Labirynt zawodów
  Niewerbalny test predyspozycji i zainteresowań zawodowych (uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).
 • MŁOKOZZ
  Narzędzie służące do diagnozy i autodiagnozy zainteresowań zawodowych uczniów, a w szczególności – uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej, gimnazjum oraz 18-letniej młodzieży.
 • Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań
  Pakiet zawierający testy oraz poradniki: metodyczny z przykładowymi scenariuszami lekcji oraz zawierający podstawowe informacje dotyczące planowania kariery i rozpoznawania predyspozycji zawodowych w zależności od etapu rozwoju, na jakim znajduje się uczeń.
 • Vademecum Talentu – zintegrowana ocena predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów
  Kompendium narzędzi ułatwiające gromadzenie i porządkowanie informacji związanych z rozwojem zawodowym ucznia (szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej) oraz przygotowaniem planów jego kariery zawodowej i monitorowaniem ich realizacji.
 • Wsparcie metodyczne procesu rozpoznawania predyspozycji zawodowych uczniów
  Narzędzia diagnostyczne umożliwiające badanie predyspozycji oraz zainteresowań zawodowych młodzieży uczącej się (uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).
 • Opracowanie narzędzi diagnostycznych-wybieram zawód
  Narzędzie wspierające proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 • Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego
  Pakiet narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspierających proces planowania ścieżki edukacyjnej dzieci i młodzieży (od szkoły podstawowej do ponadgimnazjalnej).
 • Talent Game
  Gra przygodowa, nazywana też Tajemnicami Aeropolis, której uczestnicy wędrują przez 6 krain reprezentujących różne grupy zawodowe. Celem gry, dla 3 grup wiekowych: 7+, 12+ i 16+, jest pomoc w wyborze zawodu oraz obranie odpowiedniego kierunku rozwoju.
  Źródło: https://www.metis.pl/content/view/2509/30/Na dzień: 15.04.2018 r.
 • E-Zamek
  Portal umożliwia rozwiązywanie specjalistycznych testów predyspozycji zawodowych, które mogą zostać poddane analizie przez nauczycieli lub doradców.
 • Perspektywy3D
  W projekcie PERSPEKTYWY opracowane jest rozbudowane narzędzie diagnostyczno-informacyjno-aktywizujące PERSPEKTYWY (stworzone przez psychologów) wspomagające proces doradztwa. Raport z Gry Diagnostycznej dostarczony przez Twojego klienta umożliwi wgląd w jego zainteresowania zawodowe, posiadane predyspozycje zawodowe i kompetencje przedsiębiorcze.W aplikacji umieszczono także:

  • Planer Kariery – do tworzenia dynamicznego planu kariery zawodowej – uwzględniający niezbędne etapy kształcenia oraz pomiar aktualnego stanu samowiedzy użytkownika w odniesieniu do obrazu własnej osoby w kontekście ewentualnych wyborów zawodowych.
  • Galerię Zawodów z informacjami o zawodach i 194 filmami o zawodach szkolnictwa zawodowego.
  • Poradnik Doradcy Zawodowego zawierający wskazówki dotyczące stosowania aplikacji w procesie doradztwa zawodowego.

Testy i narzędzia