23 lipca 2018

Nowe SIO. Za jaki okres należy uzupełnić dane nauczycieli w SIO?

Wszystkie dane nauczycieli powinny być wprowadzone na rok 2017/2018, na najbardziej aktualny stan.

Nie uzupełniamy danych za lata ubiegłe.

Źródło: https://pomocsio.men.gov.pl/za-jaki-okres-nalezy-uzupelnic-dane-nauczycieli-w-sio/