Maj 2018

30 maja 2018

Komunikat MEN w sprawie podręczników do klasy III szkoły podstawowej z serii „Nasza szkoła”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych,  przypominam, że rok szkolny 2018/​​2019 jest ostatnim rokiem, w którym szkoły wyposażane są w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnione przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  Dotyczy to podręczników z serii „Nasza szkoła” dedykowanych dla uczniów klasy… czytaj więcej

29 maja 2018

Nabór do reaktywowanego Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Po kilkunastoletniej przerwie we wrześniu 2018 roku reaktywowane zostanie Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. 1 czerwca br. rozpocznie się rekrutacja do dwóch klas pierwszych kształcących przyszłych specjalistów branży żeglugowej. Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji dostepne na stronie: http://​tzs​.edu​.pl

29 maja 2018

Komunikat dotyczący ustalenia wysokości dotacji na podręczniki dla jednostek samorządu terytorialnego

Szanowni Państwo Prezydenci, Starostowie Burmistrzowie i Wójtowie Marszałek województwa świętokrzyskiego Stosownie do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r.  w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 655) zwracam się do… czytaj więcej

25 maja 2018

Klauzula Informacyjna dla klientów Kuratorium Oświaty w Kielcach

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: Administratorem Pani/​​Pana danych osobowych jest Kuratorium Oświaty w Kielcach, reprezentowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester… czytaj więcej

25 maja 2018

Konkurs „O Puchar Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty” na najbardziej aktywną szkołę województwa świętokrzyskiego w zakresie honorowego krwiodawstwa w okresie letnio-​wakacyjnym

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach zapraszają do udziału w konkursie „O Puchar Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty” na najbardziej aktywną szkołę województwa świętokrzyskiego w zakresie honorowego krwiodawstwa w okresie letnio-​​wakacyjnym. Załączniki Regulamin konkursu Data: 2018-​​05-​​25, rozmiar: 116 KB Karta zgłoszeniowa do konkursu Data: 2018-​​05-​​25, rozmiar:… czytaj więcej

25 maja 2018

„Bezpieczne wakacje” – spotkania informacyjne dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wakacji Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-​​Epidemiologiczną w Kielcach oraz Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach organizuje w dniach 4, 5 i 7 czerwca 2018 r. spotkania informacyjne dla dyrektorów przedszkoli,… czytaj więcej

25 maja 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 25 maja 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczniowie: Rejestracja danych identyfikacyjnych – zwiększenie maksymalnego wieku ucznia do 100 lat Rejestracja, modyfikacja niezweryfikowanych, weryfikacja i usuwanie orzeczeń i opinii w szkołach, poradniach psychologiczno-​​pedagogicznych, poradniach specjalistycznych Rejestracja, modyfikacja, usuwanie okresów obowiązywania orzeczeń lub opinii w szkole lub placówce Uzupełnienie listy uczniów o etykiety związane z orzeczeniami lub opiniami  Oddziały dodatkowe:… czytaj więcej

25 maja 2018

„Młodzi pamiętają” – warsztaty ceramiczne

Od kilku lat istnieje zwyczaj, że na grobie 45 dzieci żydowskich zamordowanych przez Niemców 23 maja 1943 roku na cmentarzu żydowskim w Kielcach składane są zabawki. Zwyczaj ten zapoczątkował Marek Cecuła, designer i ceramik, którego ojciec ocalał z pogromu kieleckiego. Pan Marek wraz z grupą kieleckiej młodzieży wykonał ceramiczne zabawki… czytaj więcej

22 maja 2018

Aktualne i obowiązujące wzory sprawozdań z  realizacji Rządowego Programu „Aktywna Tablica” dla dyrektorów szkół i organów prowadzących za rok 2017 

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie informuje, iż na stronie internetowej MEN /​​Finansowanie Edukacji – Aktywna Tablica/​​ zaktualizowano wzory sprawozdań z realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-​​komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Zgodnie z §… czytaj więcej

22 maja 2018

Zarządzenie nr 7/​2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych (tekst jednolity)

Załączniki Zarządzenie nr 7/​​2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe… czytaj więcej

22 maja 2018

Oddaj krew i ocal życie drugiej osobie – „Trasa Czerwonej Nitki” w Kielcach

Już 9 czerwca w Kielcach odbędzie się trzecia edycja ogólnopolskiego pikniku rodzinnego pn. „Trasa Czerwonej Nitki”, który promuje honorowe krwiodawstwo. W kieleckim Amfiteatrze Kadzielnia będzie można oddać krew w mobilnych punktach pobierania krwi. Na uczestników w każdym wieku będą czekać liczne atrakcje oraz wieczorny koncert Anity Lipnickiej. Piknik potrwa do… czytaj więcej

22 maja 2018

Warsztaty ORE „Stosunki polsko-​ukraińskie w kontekście zaszłości historycznych – 350 rocznica zawarcia rozejmu z Rosją w Andruszowie i jego skutki dla Ukrainy i Polski”

Zespół Edukacji Historycznej ORE zaprasza na szkolenie/​​warsztaty na temat „Stosunki polsko-​​ukraińskie w kontekście zaszłości historycznych – 350 rocznica zawarcia rozejmu z Rosją w Andruszowie i jego skutki dla Ukrainy i Polski”. Szkolenie odbędzie się w dniach od 23–26 maja 2018 roku w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku ul. Paderewskiego 77. Warsztaty skierowane… czytaj więcej