Czerwiec 2018

29 czerwca 2018

Konkurs grantowy „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy” – zapraszamy do udziału

Minister Edukacji Narodowej zachęca do udziału w konkursie grantowym Narodowego Banku Polskiego „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”. W ramach przedsięwzięcia 100 szkół otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 tys. złna realizację wydarzenia promującego polskie osiągnięcia ekonomiczne i gospodarcze po odzyskaniu niepodległości. Celem projektu jest propagowanie wiedzy o sukcesach gospodarczych naszego kraju,… czytaj więcej

28 czerwca 2018

Podsumowanie programu „Lekcje o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość II”

W Białymstoku 19 czerwca br. odbył się finał konkursu „Start-​​up na 5‑tkę”, kończący „Lekcję o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość II”. Pięć drużyn, po jednej z każdego województwa Polski Wschodniej zmierzyło swoje siły stając przed ekspertami. Wygrała drużyna z województwa lubelskiego prezentując pomysł na start-​​up pn. „The future of art. starts here”. W tegorocznej… czytaj więcej

28 czerwca 2018

Konferencja naukowa „Relacje polsko-​żydowskie w XX wieku” poświęcona 72. rocznicy tragicznych wydarzeń w Kielcach 4 lipca 1946

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, zapraszają na konferencję naukową „Relacje polsko-​​żydowskie w XX wieku. Badania-​​kontrowersje-​​perspektywy. Colloquium II: Wokół pomocy Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką”, która odbędzie się 3 lipca 2018 r. w godz. 9.00–18.00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” (Kielce,… czytaj więcej

26 czerwca 2018

Zaproszenie na seans historyczny „Z filmoteki bezpieki. Pielgrzymka” w Przystanku Historia IPN

Seans historyczny „Z filmoteki bezpieki. Pielgrzymka” w Przystanku Historia IPN – Kielce, 27 czerwca 2018 r., godz. 17.00 Dnia 27 czerwca 2018 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” (ul. Warszawska 5) odbędzie się kolejna projekcja w stałym cyklu „Seans historyczny”, w którym prezentujemy filmy fabularne, dokumentalne oraz reportaże z… czytaj więcej

26 czerwca 2018

Procedura przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania szkół zlikwidowanych (publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej) do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Kielcach

Załączniki Procedura przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania szkół zlikwidowanych (publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej) do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Kielcach Data: 2018-​​06-​​26, rozmiar: 27 KB

26 czerwca 2018

Komunikat w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2018 „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego W związku z rozpoczęciem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie analizy potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2018/​​2019. Projekt ww. programu zakłada,… czytaj więcej

26 czerwca 2018

Wypoczynek letni. Telefon interwencyjny

Od 25 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego działał będzie telefon interwencyjny nr 512 172 140 dla uczestników wypoczynku, rodziców i nauczycieli, który daje możliwość zgłoszenia do Kuratorium Oświaty w Kielcach uwag i wniosków, w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w organizacji form wypoczynku dla dzieci i młodzieży.… czytaj więcej

26 czerwca 2018

MEN ogłasza nabór do Rady Dzieci i Młodzieży

Rusza nabór do trzeciej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Do Rady kandydować mogą uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 31 lipca br. nie ukończą 21. roku życia. MEN czeka na zgłoszenia… czytaj więcej

25 czerwca 2018

I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mariana Berkowicza „O Dmuchawce Skojarzeń”

Stowarzyszenie Literackie „Witryna” zaprasza do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Mariana Berkowicza „O Dmuchawce Skojarzeń”. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany zarówno do osób przed, jak i po debiucie, zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych. Szczegółowe informacje: http://www.mdkstalowawola.pl/2018/06/21/miejski-dom-kultury/aktualnosci/i‑ogolnopolski-konkurs-poetycki-im-mariana-berkowicza-o-dmuchawce-skojarzen/

25 czerwca 2018

Seans historyczny „Z filmoteki bezpieki. Pielgrzymka” w Przystanku Historia IPN

Dnia 27 czerwca 2018 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” (ul. Warszawska 5) odbędzie się kolejna projekcja w stałym cyklu „Seans historyczny”, w którym prezentujemy filmy fabularne, dokumentalne oraz reportaże z towarzyszącym im komentarzem historyka. Tym razem materiał filmowy poświęcony został III pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w… czytaj więcej

22 czerwca 2018

Branżowe spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego – przemysł szklarski

18 czerwca 2018 r. na terenie Zespołu Szkół w Staszowie oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie odbyło się spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego dotyczące branży szklarskiej. W naradzie udział wzięli pracownicy Kuratorium Oświaty w Kielcach: Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Zbigniew Wojciechowski oraz wizytatorzy Ewa Pietraszek, Małgorzata Zielińska-​​Perczak,… czytaj więcej

21 czerwca 2018

Życzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/​2018

Wakacje 2018

Pani Wojewodo Panie Marszałku Województwa Świętokrzyskiego Panie, Panowie Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie Mija kolejny rok szkolny. Rok pełen ważnych wydarzeń, interesujących inicjatyw, czas wytężonej nauki i pracy. Odbyło się szereg uroczystości związanych z jubileuszami szkół, świętem patrona, nadaniem imienia, ważnych rocznic… czytaj więcej

21 czerwca 2018

Kampania „Kolejowe ABC” – bezpieczeństwo w pobliżu torów kolejowych

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego apeluje w liście do nauczycieli, by szczególnie przed wakacjami przypominali uczniom o zasadach bezpiecznego zachowania, również w pobliżu torów kolejowych. W zeszłym roku aż 210 osób przechodzących przez tory w miejscu niedozwolonym zostało potrąconych przez pociągi. To o 35 więcej niż w roku 2016. Na przejazdach… czytaj więcej

21 czerwca 2018

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Kielce, 22 czerwca 2018 r., godz. 15:00.  Dnia 22 czerwca 2018 r., o godz. 15:00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach (ul. Warszawska 5) odbędzie się ceremonia wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności 24 działaczom opozycji antykomunistycznej z terenu byłego województwa kieleckiego.… czytaj więcej

20 czerwca 2018

Wstrzymywanie uczniom wydawania świadectw jest niedopuszczalne – informacja MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że wstrzymywanie wydawania uczniom i absolwentom świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły z powodu między innymi: nieuiszczenia opłaty za świadectwo, nieuiszczenia dobrowolnej opłaty na radę rodziców czy braku przedłożenia przez absolwenta tzw. obiegówki, są niezgodne z prawem. Zgodnie z przepisami, uczeń szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych… czytaj więcej

20 czerwca 2018

Spotkania „Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w „Inspiratoriach pomysłowej szkoły”, podczas których będą przeprowadzone wykłady, warsztaty, panele dyskusyjne, atrakcyjne zajęcia w terenie z przewodnikami turystycznymi i ciekawe wieczory edukacyjno-​​integracyjne  dotyczące zagadnień związanych z projektem „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego… czytaj więcej