2 maja, 2018

2 maja 2018

8. Przegląd Filmów Edukacyjnych „Człowiek w poszukiwaniu wartości”

Przegląd Filmów Edukacyjnych „Człowiek w poszukiwaniu wartości” w Kielcach powstał w 2011 roku. Ten projekt działalności filmowej Ośrodka Kultury „Ziemowit” kierowany jest do młodzieży, nauczycieli i wykładowców. Ideą i celem tego Przeglądu jest: upowszechnianie wiedzy o człowieku i otaczającym go świecie poprzez filmowe prezentacje oraz spotkania z twórcami kina edukacyjnego, uwrażliwienie… czytaj więcej

2 maja 2018

Przejście Szlakiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie

W następujących dniach: 24.04, 26.04, 27.04, 4.05, 7.05, 10.05, 11.05, 13.05, 14.05, 15.05, w ramach obchodów święta państwowego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędą się przejścia z przewodnikami po pierwszym w Polsce Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie. Organizatorem inicjatywy jest: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego. Szczegółowe informacje: https://​fkw​.edu​.pl/​p​r​z​e​j​s​c​i​e​–​s​z​l​a​k​i​e​m​–​p​a​m​i​e​c​i​–​z​o​l​n​i​e​r​z​y​–​w​y​k​l​e​t​y​c​h​–​w​–​l​u​b​l​i​n​ie/

2 maja 2018

Wojewódzki Konkurs Pięknego Czytania „Była sercem swojej epoki”

Szkoła Podstawowa w Ossolinie zaprasza uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych z terenu woj. świętokrzyskiego do udziału w Wojewódzkim Konkursie Pięknego Czytania pod hasłem „Była sercem swojej epoki”. Zadaniem uczestników będzie interpretacja wybranych fragmentów prozy Elizy Orzeszkowej. Eliminacje międzyszkolne odbędą się 11 czerwca, a finał konkursu zaplanowany jest na 1 lipca… czytaj więcej

2 maja 2018

XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XVII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Stypendia Pomostowe to rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy uzyskali co najmniej 90 punktów z egzaminów pisemnych na maturze i rozpoczną w… czytaj więcej

2 maja 2018

Zagłosuj na Wydarzenie Historyczne Roku

Muzeum Historii Polski już po raz 11 przygotowało konkurs, który ma wyłonić najlepsze wydarzenie historyczne 2017 roku. Spośród 200 nadesłanych zgłoszeń w I etapie konkursu, jury wybrało 15, które przeszły do kolejnego etapu. Zgłoszenia w drugim etapie podzielono na trzy kategorie: „Wydarzenie”, „Wystawa” i „Edukacja i Multimedia”. Do 17 maja… czytaj więcej

2 maja 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 30 kwietnia 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wykaz wprowadzonych 30 kwietnia 2018 zmian w Systemie Informacji Oświatowej: Poradnie psychologiczno-​​pedagogiczne i specjalistyczne: Rejestracja, modyfikacja, usuwanie (UWAGA! Te funkcje są niedostępne (na razie) w szkołach i placówkach oświatowych): orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o zajęciach rewalidacyjno-​​wychowawczych, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Lista zarejestrowanych orzeczeń oraz opinii (UWAGA! Ta… czytaj więcej

2 maja 2018

Poradnictwo indywidualne

Materiał filmowy przedstawiający przykładową pierwszą rozmowę z uczniem w zakresie doradztwa zawodowego: Rozmowa doradcza z uczniem – symulacja Podręcznik dla doradcy zawodowego pracującego z uczniem: Indywidualna sesja doradcza – podręcznik dla doradcy zawodowego

2 maja 2018

Testy i narzędzia diagnostyczne

Narzędzia diagnostyczne Na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji (w dziale „Doradztwo zawodowe”) znajdują się materiały, które mogą być wykorzystane przez nauczycieli jako przykłady rozwiązań metodycznych w realizacji obowiązkowych godzin z doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej oraz branżowej: http://​ore​.edu​.pl Narzędzia na stronach www: DIAPREZAMUS Narzędzie diagnostyczne umożliwiające badanie predyspozycji oraz zainteresowań… czytaj więcej