Kwiecień 2018

30 kwietnia 2018

Wojewódzkie obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej oraz Święta Narodowego 3 Maja

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie świętokrzyskich szkół i placówek oświatowych W związku ze zbliżającym się obchodami Dnia Flagi Rzeczpospolitej oraz Święta Narodowego 3 Maja zachęcam do wywieszania flag, udziału w lokalnych uroczystościach oraz wystawienie pocztów sztandarowych szkół.… czytaj więcej

30 kwietnia 2018

II Rowerowy Rajd Gwiaździsty do Piekoszowa

Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprasza do udziału w II Rowerowym Rajdzie Gwiaździstym, który odbędzie się 24 maja 2018 r. Rajd ma formułę zlotu gwiaździstego tzn., że uczestnicy startują z różnych miejscowości i zdążają do wspólnej mety, która w tym roku zlokalizowana będzie przy Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie. Załączniki Regulamin… czytaj więcej

30 kwietnia 2018

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki – spektakl oraz debata młodzieżowa

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych Dyrektorzy gimnazjów oraz szkół podstawowych z oddziałami klas gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” zapraszają dyrektorów, nauczycieli, młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalna z terenu województwa świętokrzyskiego na spektakl pt. „Życie nie po to jest by brać” oraz debatę młodzieżową, która organizowana jest… czytaj więcej

30 kwietnia 2018

Ankieta on‐​line „Badanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek województwa świętokrzyskiego Działając na podstawie art. 51 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U z 2017 r., poz. 59) zwracam się z prośbą o udział w badaniu potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego i wypełnienie… czytaj więcej

27 kwietnia 2018

26 kwietnia 2018 Zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej wydatków na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – informacja MEN

W 2018 roku obowiązywać będzie dodatkowy nowy rozdział klasyfikacji budżetowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie. To konsekwencja znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U. z 2018 r.… czytaj więcej

27 kwietnia 2018

„Piotruś Pan” z Teatru Maska w Rzeszowie w Internetowym Teatrze TVP dla szkół

Telewizja Polska S.A. serdecznie zaprasza do obejrzenia spektaklu „Piotruś Pan” z Teatru Maska w Rzeszowie. Oprócz zgromadzonej w teatrze widowni, to wyjątkowe przedstawienie w wykonaniu rzeszowskich aktorów na żywo zobaczą uczniowie w wielu szkołach w całej Polsce. Będzie to możliwe dzięki realizowanemu przez Telewizję Polską projektowi „Internetowy Teatr TVP dla… czytaj więcej

26 kwietnia 2018

Konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I)

Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowiska nauczycieli  w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I): nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – 2 etaty, nauczyciela języka polskiego – 1 etat, nauczyciela matematyki – 1 etat. Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załącznikach. Załączniki Załączniki 1–3 Ogłoszenia Data: 2018‐​​04‐​​26, rozmiar: 27 KB Załącznik 4… czytaj więcej

26 kwietnia 2018

Konferencja „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju odpowiedzią na współczesne potrzeby dziecka”

W ramach obchodów 50‐​​lecia Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego, Świętokrzyski Oddział OMEP zaprasza dyrektorów, nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych do udziału w konferencji: „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju odpowiedzią na współczesne potrzeby dziecka”. Konferencja odbędzie się  17 maja 2018 r.w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Akademicka… czytaj więcej

25 kwietnia 2018

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 r.”

Załączniki Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 r.” Data: 2018‐​​04‐​​25, rozmiar: 363 KB

25 kwietnia 2018

„Papież Słowianin”- IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły‐ Jana Pawła II – informacja o eliminacjach ogólnopolskich

Ogólnopolska Komisja Konkursowa IX edycji Konkursu „ Papież Słowianin”, zgodnie z § 12 regulaminu konkursu do ogólnopolskiego finału zakwalifikowała dwie uczennice z województwa świętokrzyskiego: Załączniki Konkurs Papież Słowianin‐ zaproszenie Data: 2018‐​​04‐​​25, rozmiar: 179 KB… czytaj więcej

24 kwietnia 2018

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki – Panele tematyczne

Uprzejmie informujemy, że tegoroczne Świętokrzyskie Dni Profilaktyki odbywają się pod hasłem: „Rodzina w 100‐​​lecie niepodległości”. Punktem kulminacyjnym będzie rozpoczynająca się 15 maja o godz. 10.00 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim konferencja naukowa pt: „Z rodziną ku niepodległości Polski”. Załączniki Formularz zgłoszeniowy na seminaria instruktażowe organizowane w ramach konferencji naukowej ŚDP Data:… czytaj więcej

24 kwietnia 2018

Konkurs „Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) – II edycja”

Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej informuje o konkursie „Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) – II edycja w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty”.… czytaj więcej