25 maja, 2018

25 maja 2018

Klauzula Informacyjna dla klientów Kuratorium Oświaty w Kielcach

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: Administratorem Pani/​​Pana danych osobowych jest Kuratorium Oświaty w Kielcach, reprezentowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester… czytaj więcej

25 maja 2018

Konkurs „O Puchar Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty” na najbardziej aktywną szkołę województwa świętokrzyskiego w zakresie honorowego krwiodawstwa w okresie letnio-​wakacyjnym

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach zapraszają do udziału w konkursie „O Puchar Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty” na najbardziej aktywną szkołę województwa świętokrzyskiego w zakresie honorowego krwiodawstwa w okresie letnio-​​wakacyjnym. Załączniki Regulamin konkursu Data: 2018-​​05-​​25, rozmiar: 116 KB Karta zgłoszeniowa do konkursu Data: 2018-​​05-​​25, rozmiar:… czytaj więcej

25 maja 2018

„Bezpieczne wakacje” – spotkania informacyjne dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wakacji Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-​​Epidemiologiczną w Kielcach oraz Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach organizuje w dniach 4, 5 i 7 czerwca 2018 r. spotkania informacyjne dla dyrektorów przedszkoli,… czytaj więcej

25 maja 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 25 maja 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczniowie: Rejestracja danych identyfikacyjnych – zwiększenie maksymalnego wieku ucznia do 100 lat Rejestracja, modyfikacja niezweryfikowanych, weryfikacja i usuwanie orzeczeń i opinii w szkołach, poradniach psychologiczno-​​pedagogicznych, poradniach specjalistycznych Rejestracja, modyfikacja, usuwanie okresów obowiązywania orzeczeń lub opinii w szkole lub placówce Uzupełnienie listy uczniów o etykiety związane z orzeczeniami lub opiniami  Oddziały dodatkowe:… czytaj więcej

25 maja 2018

„Młodzi pamiętają” – warsztaty ceramiczne

Od kilku lat istnieje zwyczaj, że na grobie 45 dzieci żydowskich zamordowanych przez Niemców 23 maja 1943 roku na cmentarzu żydowskim w Kielcach składane są zabawki. Zwyczaj ten zapoczątkował Marek Cecuła, designer i ceramik, którego ojciec ocalał z pogromu kieleckiego. Pan Marek wraz z grupą kieleckiej młodzieży wykonał ceramiczne zabawki… czytaj więcej