11 maja, 2018

11 maja 2018

Nowe SIO. Placówki niebędące szkołami typu CKP, CKU oraz ODIDZ wprowadzają dane osobowe uczniów WYŁĄCZNIE w przypadku uczestnictwa w KKZ lub zaistnienia WYPADKU

W związku z powtarzającymi się przypadkami błędnych i niepotrzebnych działań wykonywanych przez użytkowników „nowego SIO” uprzejmie wyjaśniam, że na podstawie art. 42 pkt. 6a ustawy o systemie informacji oświatowej jednostki takie jak: placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego mogą wprowadzać do nowego SIO dane osobowe uczniów… czytaj więcej

11 maja 2018

Nowe SIO. Placówki oświatowo-​wychowawcze oraz placówki artystyczne wprowadzają dane identyfikacyjne ucznia WYŁĄCZNIE w przypadku zaistnienia WYPADKU

W związku z powtarzającymi się przypadkami błędnych i niepotrzebnych działań wykonywanych przez użytkowników „nowego SIO” uprzejmie wyjaśniam, że na podstawie art. 42 pkt. 6 ustawy o systemie informacji oświatowej placówki oświatowo-​​wychowawcze oraz placówki artystyczne takie jak: pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie, pozaszkolne… czytaj więcej