22 grudnia 2009

Informacja dotycząca odbioru testów do przeprowadzenia II etapów Konkursów Języka Polskiego, Matematycznego, Geograficznego oraz Konkursu Humanistycznego i Konkursu Matematyczno-​Przyrodniczego

Dyrektorzy szkół (lub osoby upoważnione), w których odbywać się będą II etapy Konkursów Języka Polskiego, Matematycznego, Geograficznego dla gimnazjów województwa świętokrzyskiego oraz Konkursu Humanistycznego i Konkursu Matematyczno-​​Przyrodniczego dla szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego, proszeni są o odbiór testów z Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka Piłsudskiego… czytaj więcej

21 grudnia 2009

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Szanowni PaństwoPrezydenci, Burmistrzowie, Wójtowiew województwie świętokrzyskim Analiza porównawcza danych z I półrocza 2008 i 2009 dokonana przez MEN wskazuje, że nie zawsze jest wykorzystywana przez uczniów możliwość otrzymania pomocy oferowanej przez program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W związku z powyższym Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie prosi o podanie przyczyn… czytaj więcej

16 grudnia 2009

Elektroniczna ankieta dotycząca organizacji kształcenia integracyjnego

Uwaga! Termin wypełniania ankiety przedłużony do dn. 22 grudnia 2009 r. Szanowni Dyrektorzyprzedszkoli i szkół z oddziałami integracyjnymi, informujemy, że ankieta dotycząca kształcenia i wychowania integracyjnego za rok szkolny 2009/​​10 jest udostępniona do wypełnienia na stronach internetowych Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-​​Pedagogicznej do dn. 22 grudnia 2009 r. Prosimy wszystkie szkoły… czytaj więcej

16 grudnia 2009

Wydłużony termin składania sprawozdań w programie „Radosna szkoła”

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 10 grudnia 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 216/​​2009 zmieniającą uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009–2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-​​III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”. Na… czytaj więcej

30 listopada 2009

Informacja dotycząca odbioru testów do przeprowadzenia II etapów Konkursów Języka Angielskiego, Języka Niemieckiego, Języka Rosyjskiego

Dyrektorzy szkół (lub osoby upoważnione), w których odbywać się będą II etapy Konkursów Języka Angielskiego, Języka Niemieckiego, Języka Rosyjskiego, proszeni są o odbiór testów z Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka Piłsudskiego 42 (Osiedle Świętokrzyskie, budynek SP nr 33) od dnia 30 listopada 2009 r.,… czytaj więcej

27 listopada 2009

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 112/​2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie rządowego programu wspierania w latach 2009–2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach podstawowych…

25 listopada 2009

Uroczyste wręczanie stypendiów Ministra Edukacji Narodowej

W dniu 28 października 2009 r. w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie stypendium Ministra Edukacji Narodowej. O stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogli ubiegać się uczniowie, którzy są zwycięzcami olimpiad międzynarodowych, laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową oraz uczniowie realizujący indywidualny tok nauki i uzyskujący najwyższe wyniki,… czytaj więcej

19 listopada 2009

Komunikat w sprawie błędu w Konkursie Chemicznym dla uczniów gimnazjów

Przewodnicząca Konkursu Chemicznego Joanna Kimla przekazuje informacje dla Komisji Konkursowych: W związku z literówką w tekście zadania 20 w arkuszu I etapu VII Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego, który odbył się 18 listopada 2009 roku – zamiast: „masa zawartego w nim izotopu zmalała o 1/​​8 masy pierwotnej”, powinno być: „masa zawartego w… czytaj więcej