23 marca 2011

Konkurs Chemiczny – lista uczniów, którzy zostali laureatami po pozytywnym rozpatrzeniu odwołań

Konkurs Chemiczny – lista uczniów, którzy zostali laureatami po pozytywnym rozpatrzeniu odwołań: Sabina Nowakowska – uczennica Gimnazjum w Bodzentynie Julia Lasek – uczennica Gimnazjum Św. Jadwigi Królowej w Kielcach Maciej Redlich – Michalski – uczeń Gimnazjum Św. Jadwigi w Kielcach Wojciech Kumoń – uczeń Gimnazjum nr 1 w Busku Zdroju

18 marca 2011

Informacja dla uczestników finałowego etapu Konkursu Biologicznego

Wojewódzka Komisja Konkursowa informuje, że prace uczniów którzy uczestniczyli w etapie finałowym Konkursu Biologicznego będą udostępnione do wglądu w poniedziałek tj. 21 marca 2011 r. w godzinach 14–16 w SODMiDN w Kielcach ul. Marszałaka Piłsudskiego 42. Informacje o wynikach można uzyskać pod telefonem 41 332 32 03

17 marca 2011

Radosna Szkoła 2011 – lista organów prowadzących, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe

Informuję, że w ramach III edycji rządowego programu „Radosna Szkoła” wsparcie finansowe zostało przyznane wnioskom dotyczącym zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz na budowę szkolnych placów zabaw. Listę organów prowadzących, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe, zawierają załączniki. Świętokrzyski Kurator OświatyMałgorzata Muzoł

17 marca 2011

Informacja dla finalistów Konkursu Fizycznego

Wojewódzka Komisja Konkursowa informuje, że eliminacje konkursowe III etapu IX Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/​​2011 odbędą się 26 marca 2011 r. (sobota), godz. 10.00 w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Ściegiennego 15. Uczestników konkursu prosimy o przyniesienie ze sobą legitymacji szkolnej.

17 marca 2011

Konkurs Humanistyczny dla szkół podstawowych – lista uczniów, którzy zostali laureatami po pozytywnym rozpatrzeniu odwołań

Paula Natanek – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kielcach Aleksandra Kurzeja – Szkoła Podstawowa nr 2 w Busku Zdroju Damian Obara – Szkoła Podstawowa nr 25 w Kielcach Patrycja Sidło – Szkoła Podstawowa w Łosieniu gm. Piekoszów

17 marca 2011

Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów – lista uczniów, którzy zostali laureatami po pozytywnym rozpatrzeniu odwołań

Damian Stępień – uczeń Gimnazjum Integracyjnego nr 4 w Kielcach Anna Wiśniewska – Gimnazjum nr 9 w Kielcach  Sylwia Błach – Zespół Szkół w Chybicach  Kinga Mróz – Gimnazjum nr 1 w Jędrzejowie Agata Gos – Gimnazjum nr 2 w Starachowicach

17 marca 2011

Zasady dystrybucji podręczników do kształcenia uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Przypominamy zasady dystrybucji podręczników do kształcenia uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Podręczniki dla szkół specjalnych przygotowywane przez WSiP pozostają w dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podręczniki dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów niesłyszących zamawia się wyłącznie na formularzu, którego wzór dostępny jest na stronie… czytaj więcej