23 stycznia 2023

Konferencja kształcenie dla przyszłości – wykorzystanie potencjału biznesu w edukacji zawodowej

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przy współudziale Zespołu Powiatowych Doradców Zawodowych, Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Stoczni Saxdor Shipyard Sp. z o.o. w Ełku organizuje w dniu 15 lutego 2023 r. konferencję pt.: „Kształcenie dla przyszłości – wykorzystanie potencjału biznesu w edukacji zawodowej”.

Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie modelu współpracy szkół technicznych i branżowych z pracodawcami i samorządem terytorialnym w celu tworzenia profili kształcenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb lokalnego rynku pracy. Program konferencji koncentruje się na wykorzystaniu potencjału biznesu w kształceniu zawodowym, możliwości wprowadzania nowych rozwiązań w sferze dydaktycznej i wychowawczej, jak również ścisłej współpracy szkół z samorządami i lokalnymi pracodawcami.

Będzie to wydarzenie hybrydowe, co zwiększy możliwość wzięcia w nim udziału większej liczbie osób zainteresowanych tą tematyką.

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ

Zgłoszenia na konferencję w formule online będą przyjmowane do 10 lutego 2023 r.

 

Załączniki

program-spotkania-konferencja-15.02.2023
Data: 2023-01-23, rozmiar: 273 KB