24 stycznia 2023

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli: Uzależnienia dzieci i młodzieży

Szanowni  Państwo

Kuratorium Oświaty wraz ze Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach organizuje bezpłatne szkolenie dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych nt.: Uzależnienia dzieci i młodzieży.

Szkolenie odbędzie się będzie w dniu 21.02.2023 r. w godz. 9.00-13.00. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie poniższego formularza on-line. W przedmiotowym szkoleniu może uczestniczyć 25 osób
(1 nauczyciel z  jednej placówki).

Osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie, zostaną o tym fakcie poinformowane do
14.02.2023 r. drogą e-mailową.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela starszy wizytator Łukasz Maj,

e-mail: lukasz.maj@kuratorium.kielce.pl ; tel.: 41 342 16 43.

Uwaga:

Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość odwołania bez podania przyczyny.

Formularz on-line  – brak wolnych miejsc