25 stycznia 2023

Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych

Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa świętokrzyskiego

Wiosną 2023 r. odbędzie się w Polsce badanie główne w ramach programu TIMSS 2023 – Międzynarodowego Badania Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych. Badanie to jest realizowane co 4 lata, od 1995 roku, i jest jednym z największych na świecie projektów badawczych dotyczących osiągnięć edukacyjnych.

Realizacja badania została zlecona Instytutowi Badań Edukacyjnych. Udział uczniów w badaniu TIMSS jest dobrowolny i anonimowy (wymagana jest zgoda rodziców). W razie pytań należy kontaktować się z zespołem TIMSS w Instytucie Badań Edukacyjnych, tel. 503914617 lub 22-2417160.

Szczegółowe informacje na temat badania dostępne są na stronie: timss.ibe.edu.pl