24 stycznia 2023

SIO. Najczęstsze przyczyny braku weryfikacji danych osobowych w bazie PESEL

W związku z występującymi problemami z weryfikacją zapisanych w systemie informacji oświatowej danych osobowych uczniów lub nauczycieli w bazie PESEL informuję, że najczęstszymi przyczynami tych problemów są:

  1. Nieprawidłowe wpisywanie dwóch imion w pole imię. W polu imię należy wprowadzić tylko pierwsze imię.
  2. Błędna pisownia podwójnych nazwisk. Zamiast nieprawidłowo „Nowak – Kowalski” należy wpisać prawidłowo „Nowak-Kowalski” (bez odstępu przed i za myślnikiem).
  3. Zamiana danych. Omyłkowe wprowadzenie w polu „Imię” nazwiska, a w polu „Nazwisko” pierwszego imienia.
  4. Problemy z wpisywaniem znaków obcojęzycznych. W takiej sytuacji należy skorzystać z oficjalnej instrukcji: https://pomocsio.men.gov.pl/rejestracja-danych-identyfikacyjnych-ucznia-ze-znakiem-obcojezycznym/.

Aby szybko dotrzeć do informacji dotyczących niezweryfikowanych uczniów lub nauczycieli należy:

  1. W sekcji UCZNIOWIE lub NAUCZYCIELE kliknąć przycisk FILTRUJ.
  2. Wybrać z sekcji INFORMACJE DODATKOWE filtr UCZEŃ/NAUCZYCIEL NIEZWERYFIKOWANY W PESEL.
  3. Zaznaczyć opcję POKAŻ.
  4. Kliknąć przycisk WYSZUKAJ.