12 stycznia 2023

II Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych w województwie świętokrzyskim

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych zainteresowanych matematyką do udziału w pierwszej edycji Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Celem konkursu jest rozbudzanie zamiłowania do matematyki i wspieranie uczniów pasjonujących się zagadnieniami z nią związanymi.

Zawody pierwszego stopnia mają zasięg szkolny, zawody finałowe zasięg wojewódzki. Przewidziane terminy poszczególnych etapów to: etap szkolny – 16.02.2023, etap wojewódzki – 18.05.2023 r. Szkoły ponadpodstawowe mogą zgłaszać swój udział w konkursie do dnia 19 stycznia 2023 r.

Szczegółowe informacje: https://www.scdn.pl/pages/konkursy/1182-ii-wojewodzki-konkurs-matematyczny-dla-uczniow-klas-i-i-ii-szkol-ponadpodstawowych-wojewodztwa-swietokrzyskiego