12 stycznia 2023

Konkurs „Poznaj Lokalnie, Promuj Globalnie”

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie poświęconym tematyce społeczno-gospodarczej.

Organizator proponuje uczestnikom wybór jednego spośród czterech tematów:

  • dobra i usługi specyficzne dla regionu, z którego pochodzi Uczestnik Konkursu;
  • historię społeczno-gospodarczą regionu, z którego pochodzi Uczestnik Konkursu;
  • istotne wydarzenia społeczno-gospodarcze regionu, z którego pochodzi Uczestnik Konkursu, zarówno te historyczne, jak i współczesne;
  • postaci mające wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, z którego pochodzi Uczestnik Konkursu, zarówno te historyczne, jak i współczesne.

Szczegółowe informacje: https://ibe.edu.pl/index.php/pl/aktualnosci-poznaj-lokanie-promuj-globalnie