11 stycznia 2023

Oferta edukacyjna szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego województwa świętokrzyszkiego na rok szkolny 2023/2024

Dyrektorzy szkół dla młodzieży i dorosłych kształcących
w zawodach szkolnictwa branżowego
w województwie świętokrzyskim

W związku z przygotowaniem informatora „Oferta edukacyjna szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2023/2024” zwracam się z prośbą o przekazanie informacji dotyczących kierunków kształcenia zaplanowanych dla klas I oraz semestrów I w roku szkolnym 2023/2024 zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 15.02.2019 r. w sprawie celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – Dz.U. 2019 poz. 316 ze zm.).

Osoba do kontaktu: Małgorzata Zielińska-Perczak, tel. 041 342 16 42

Informację należy przekazać w wersji edytowalnej (Word) według załączonego wzoru do dnia 27 stycznia 2023 r. na adres: malgorzata.zielinska@kuratorium.kielce.pl.

Załączniki

Wzór dokumentu
Data: 2023-01-10, rozmiar: 16 KB