11 stycznia 2023

SIO. Obowiązek aktualizacji danych teleadresowych (telefon, e-mail, faks, adres strony www) przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych

System Informacji Oświatowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011  r. nr 139 poz. 814 z późn. zm.) w przypadku zmiany:

  • numeru telefonu,
  • numeru faksu,
  • adresu poczty elektronicznej (e-mail),
  • strony internetowej szkoły lub placówki oświatowej,

aktualne dane przekazuje dyrektor szkoły lub placówki oświatowej.

Zgodnie z terminem wskazanym w ustawie aktualne dane należy podać w terminie 7 dni od dnia zmiany.

Szczegółowa instrukcja aktualizacji danych teleadresowych dostępna jest pod adresem:

Aktualizacja danych teleadresowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o systemie informacji oświatowej. Zaniechanie tego obowiązku jest zagrożone karą grzywny (art. 100 ustawy o systemie informacji oświatowej).

UWAGA! Wyżej wymienione czynności możliwe są do wykonania tylko w jednostkach zarejestrowanych w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, czyli posiadających nadany numer RSPO. Jednostki pozarejestrowe takie, jak np. gminy, powiaty, centra usług wspólnych tych czynności wykonać nie mogą.