9 stycznia 2023

Konkurs historyczny „Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918” dla uczniów szkół powiatu starachowickiego

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach, Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach „NASZA JEDYNKA” i Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach NSZZ „Solidarność” organizuje adresowany do uczniów szkół podstawowych Powiatu Starachowickiego konkurs historyczny „Drogi do niepodległości. Polacy w latach 1794-1918”.

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach. 17 lutego 2023 r. przeprowadzony będzie etap szkolny, a 24 marca 2023 r. odbędzie się, połączony z sesją naukową, finał konkursu, w którym weźmie udział 40 uczniów.

Termin zgłaszania szkół uczestniczących w konkursie mija 27 stycznia 2023 r.

Szczegółowe informacje: https://oswiata.starachowice.pl/?p=314