31 marca 2009

Projekt „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy”

Projekt roboczo nazwany został „ABSOLWENT”, gdyż jest realizowany z myślą o młodych osobach rozpoczynających karierę zawodową. Ma on na celu pomoc niewidomym w realizacji ich marzeń oraz dążeń związanych z przyszłą pracą. Głównym celem projektu jest umożliwienie młodym osobom rozpoczynającym karierę zawodową efektywniejsze wejście na rynek pracy. Beneficjenci otrzymają kompleksowe… czytaj więcej

26 marca 2009

Tendencje w kształceniu integracyjnym w Polsce w latach 2003-2008

Raport pt. „Tendencje w kształceniu integracyjnym w Polsce w latach 2003-2008” przygotowany na podstawie bazy danych o przedszkolach i szkołach prowadzących oddziały integracyjne oraz materiałów gromadzonych przez Pracownię Wspomagania Rozwoju i Integracji Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej stanowi próbę analizy zmian jakie zachodziły w strukturze kształcenia uczniów niepełnosprawnych w placówkach prowadzących… czytaj więcej

25 marca 2009

List Minister Edukacji Narodowej oraz dodatkowe materiały informacyjne dotyczące organizacji kształcenia uczniów przewlekle chorych

Do pobrania: List Pani Katarzyny Hall Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia uczniów przewlekle chorych Dodatkowe materiały informacyjne: Dziecko z astmą w szkole i przedszkolu Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu Dziecko z hemofilią w szkole i przedszkolu Dziecko przewlekle chore… czytaj więcej

20 marca 2009

Komunikat Wojewódzkiej Komisji Konkursu Humanistycznego po rozpatrzeniu odwołań od punktacji uzyskanej przez finalistów w eliminacjach wojewódzkich

Informujemy, że na posiedzeniach Komisji w dniach 13 marca oraz 16 marca 2009 r. rozpatrzono odwołania od punktacji uzyskanej przez finalistów w eliminacjach wojewódzkich dnia 7 marca 2009 r. Decyzje pozytywne, skutkujące podwyższeniem punktacji do 35 punktów i uzyskaniem przez finalistów Tytułu Laureata, podjęto wobec następujących uczniów: Justyna Wychowaniec –… czytaj więcej

17 marca 2009

Informacja dla Laureatów Konkursów Przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2008/2009

Wojewódzka Komisja Konkursowa informuje, że uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych odbędzie się: Dla szkół podstawowych, w dniu 30 marca 2009 o godzinie 14.00 w Szkole Podstawowej Nr 25 w Kielcach , ulica Jurajska 7. Dla szkól gimnazjalnych, w dniu 20 kwietnia 2009 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Wojewódzkim, ulica IX… czytaj więcej

11 marca 2009

Komunikat o wynikach eliminacji wojewódzkich Konkursu Humanistycznego NA PARNASIE W SZÓSTEJ KLASIE dla uczniów szkół podstawowych

Drodzy Finaliści. Za Wami emocje wojewódzkich eliminacji Konkursu Humanistycznego. Zanim poznacie swoją punktację, przyjmijcie serdeczne gratulacje od nas – nauczycieli zasiadających 7 marca w komisji, oceniającej Wasze prezentacje, odpowiedzi na pytania i portfolia. To była ogromna przyjemność spotkać się z Wami i widzieć, jak dzielnie zmagacie się z trudnymi tematami,… czytaj więcej