16 marca 2023

Europejskie Forum Młodych Liderów

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zaprasza na Europejskie Forum Młodych Liderów, które zostanie zorganizowane w formie wydarzenia towarzyszącego Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w dniach 24-26 kwietnia 2023 r. w Katowicach. Uczestnikami spotkania będzie 250 młodych aktywistów z całej Europy oraz studenci regionalnych uczelni i przedsiębiorcy goszczący na Kongresie.

Wydarzenie jest adresowane do młodych liderów: młodzieży, studentów, aktywistów, którym nie jest obce uczestnictwo w życiu publicznym, zaangażowanie i działanie na rzecz europejskiej przestrzeni publicznej. Ideą Forum jest zapewnienie przestrzeni dla aktywnych działaczy młodzieżowych z krajów Unii Europejskiej, Bałkanów Zachodnich, Partnerstwa Wschodniego i Polski do dzielenia się doświadczeniami, nawiązywania kontaktów oraz dyskusji na tematy ważne dla młodych ludzi w całej Europie.

W ramach Forum młodzi uczestnicy mogą spotkać się z przedstawicielami biznesu i liderami opinii obecnymi na Kongresie, kongresowi goście zaś są zaproszeni do udziału w aktywnościach Europejskiego Forum Młodych Liderów.

Tematami przewodnimi Forum będą:

– Edukacja dla przyszłości (Nauka i Rozwój).

– Zawody przyszłości.

– Zaangażowanie społeczne.

Organizatorami Europejskiego Forum Młodych Liderów są Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Więcej informacji i link do rejestracji:

https://www.frse.org.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-europejskie-forum-mlodych-liderow-GGga