16 marca 2023

Zaproszenie do udziału w konferencji: „Po drugiej stronie ekranu – cyfrowa przestrzeń jakże mocno przekonywująca”

Panie/Panowie
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,
Nauczyciele, Pedagodzy, Psycholodzy,
Rodzice

Świętokrzyski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w wojewódzkiej konferencji „Po drugiej stronie ekranu – cyfrowa przestrzeń jakże mocno przekonywująca”. Jest ona kontynuacją przedsięwzięcia „Młodzi w świecie realnym czy wirtualnym. Rzeczywistość – ale która?” podyktowanego podniesieniem świadomości w zakresie możliwych zagrożeń wynikających z korzystania z  zasobów w sieci.

Tematyka konferencji adresowana jest do dyrektorów, nauczycieli, specjalistów szkół i placówek oświatowych oraz rodziców z województwa świętokrzyskiego. Biorąc pod uwagę skalę zjawiska cyberprzemocy oraz jego konsekwencje niezwykle ważne jest edukowanie w zakresie bezpieczeństwa w sieci.

Podczas konferencji specjaliści związani z szeroko pojętym bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w sieci przedstawią problematykę negatywnych zjawisk w Internecie, w tym dostępu do treści nielegalnych i potencjalnie szkodliwych oraz sposobów ochrony przed nimi. Zwrócą również uwagę na rolę rodziców i nauczycieli w ustalaniu zasad bezpiecznego korzystania z sieci przez dzieci i młodzież oraz możliwości kontroli rodzicielskiej.

 Organizacja i uczestnictwo w konferencji:

  • Termin i czas trwania: 28 marca 2023 r. w godzinach od 10.00 – 13.30 (rejestracja uczestników w godz. 9.00-10.00)
  • Miejsce: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, ul. Ściegiennego 2
  • Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są  o wypełnienie do dnia 24 marca 2023 r. formularza zgłoszeniowego. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz on-line 

Z ramienia Kuratorium Oświaty w Kielcach za organizację konferencji odpowiedzialne są:

  • Bożena Kropisz – telefon 41 342-15-36, e‑mail: kropisz@kuratorium.kielce.pl
  • Aneta Drypa – telefon 15 832-04-54, e‑mail: drypa@kuratorium.kielce.pl
  • Małgorzata Połeć – telefon: 41 395-30-62, e‑mail: polec@kuratorium.kielce.pl

Załączniki

Program konferencji - cyberprzemoc
Data: 2023-03-16, typ pliku: PDF, rozmiar: 166 KB