5 czerwca 2009

Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”

W dniu 27 kwietnia 2009 r. Rada Ministrów przyjęła: uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna” rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników [Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz.… czytaj więcej

4 czerwca 2009

Ogólnopolskie badania ankietowe na temat zasobów poradni psychologiczno-pedagogicznych

Dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Uprzejmie informujemy, że w dniach 04–22.06.2009 r. Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych we współpracy z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzi ogólnopolskie badania ankietowe na temat zasobów poradni psychologiczno-pedagogicznych. Ankiety zostaną wysłane przez CMPPP do poradni psychologiczno-pedagogicznych drogą e-mailową. Wypełnioną ankietę prosimy przesłać do dnia 22 czerwca 2009 r.… czytaj więcej

3 czerwca 2009

Rekomendacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Nie piję bo tak!”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek województwa świętokrzyskiego W kwietniu 2009 roku miała swoją inaugurację ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna pod nazwą „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”, zorganizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem kampanii jest ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie, a także przekazane wiedzy na temat szkód… czytaj więcej

3 czerwca 2009

Wykaz rekomendowanych programów profilaktycznych

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół z terenu województwa świętokrzyskiego Proszę o zapoznanie się z wykazem programów profilaktycznych rekomendowanych do realizacji w szkołach przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Znajdą w nim państwo przegląd 34 profesjonalnych programów profilaktycznych, skonstruowanych w oparciu o współczesną wiedzę dotyczącą czynników ryzyka, czynników chroniących i sprawdzonych… czytaj więcej

3 czerwca 2009

Apel Kuratora o indywidualne oddawanie krwi

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie Szkół i Placówek Oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego Oddaj krew przed wyjazdem na wakacje, urlop! Mimo ogromnego postępu medycyny, krwi nie daje się zastąpić żadną inną substancją. Krew to życie! Oddając swoją krew ratujemy zagrożone życie drugiego człowieka. Oddanie krwi jest największym dowodem… czytaj więcej

15 maja 2009

Konkurs stypendialny dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych

W ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kontynuuje realizację programu stypendialnego dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych. Organizatorem programu stypendialnego oraz konkursu stypendialnego jest Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce. Bliższe informacje o konkursie, regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na… czytaj więcej

11 maja 2009

Portal Ośrodka Adaptacji Materiałów Dydaktycznych

Informujemy, że na stronie internetowej www.adaptacje.uw.edu.pl nauczyciele pracujący z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi, na różnych poziomach edukacji w szkołach ogólnodostępnych, uzyskają profesjonalną wiedzę i rzetelne informacje na temat potrzeb, możliwości i form wsparcia w zakresie edukacji, nowych technologii oraz rewalidacji osób niewidomych i słabo widzących.

27 kwietnia 2009

VII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki, maj 2009

Kuratorium Oświaty w Kielcach informuje, że w miesiącu maju 2009 organizowane są kolejne VII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. Tradycyjnie placówki oświatowe organizują „Dni Otwartej Szkoły” ze szczególnym uwzględnianiem podsumowania zadań w zakresie profilaktyki. Zwracamy się z prośbą o nadsyłanie do Kuratorium Oświaty w formie elektronicznej na adres planowanych działań i sprawozdań… czytaj więcej

21 kwietnia 2009

Szkoła wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów. Niezbędnik nauczyciela – Zeszyty metodyczne nr 8

Przynajmniej od schyłku XIX wieku, Polska należy do czołówki europejskich krajów emigracji zarobkowej. Nawet w okresie między zakończeniem drugiej wojny światowej a przełomem 1989, ograniczenia międzynarodowej mobilności były względne – polscy pracownicy wykorzystywali wszystkie furtki uchylane (świadomie lub nieświadomie) przez władze. Migracja zarobkowa w latach osiemdziesiątych, sięgająca powyżej 2 milionów… czytaj więcej

21 kwietnia 2009

Jak reagować na cyberprzemoc? − e-poradnik dla szkół

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej we współpracy z Akademią Bezpiecznego Internetu FDN opracowały poradnik dla szkół pt. „Jak reagować na cyberprzemoc”. Poradnik powstał w odpowiedzi na liczne pytania nauczycieli, jak szkoła może skutecznie przeciwdziałać problemowi cyberprzemocy. Obok informacji o specyfice i skali problemu można w nim znaleźć analizę przepisów prawnych chroniących… czytaj więcej

21 kwietnia 2009

Szkoły dla Zdrowia w Europie (SHE)

Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie została włączona do nowej inicjatywy p.n. „Szkoły dla Zdrowia w Europie” (SHE), której celem jest wzmocnienie i zintegrowanie działań służących zdrowiu dzieci i młodzieży poprzez wymianę doświadczeń i informacji w tym zakresie oraz realizację międzynarodowych programów. Ponieważ uznano dotychczasowy dorobek szkół promujących zdrowie za wartościowy… czytaj więcej

21 kwietnia 2009

„One są wśród nas” – seria pięciu książeczek poświęconych problemom dzieci przewlekle chorych

W dniu 18 marca 2009 r. w Kancelarii Premiera Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa, inicjująca kampanię informacyjną na temat dzieci przewlekle chorych w szkołach i przedszkolach. W roku 2008 w Ministerstwie Edukacji Narodowej zainicjowane zostały prace mające na celu przygotowanie nauczycieli oraz tworzenie w szkołach i przedszkolach warunków do… czytaj więcej

15 kwietnia 2009

Informacja o możliwości korzystania z dofinansowania w ramach Programu Rządowego "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" w roku 2009

Minister Edukacji Narodowej informuje organy prowadzące szkoły i placówki o możliwości skorzystania z dofinansowania działań w ramach Programu Rządowego „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w 2009 roku. Zasady udziału w programie są określone w Uchwale Rady Ministrów Nr 156/2007 z dnia 5 września 2007 roku oraz w Rozporządzeniu Rady… czytaj więcej