17 marca 2023

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Świętokrzyskim Matematycznym Maratonie Maturalnym 2022/2023.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych

Politechnika Świętokrzyska zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych, a w szczególności uczniów klas maturalnych do udziału w typowo maratońskim konkursie pn.: Ogólnopolski Świętokrzyski Matematyczny Maraton Maturalny 2022/2023.

Jest to inicjatywa mająca na celu popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów, sprawdzenie przez nich własnego poziomu wiedzy i umiejętności w dziedzinie Królowej Nauk, a przede wszystkim doskonalenie umiejętności z zakresu:

 • podstawy programowej kształcenia matematycznego, ważnych dla uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego z matematyki,
 • określonego przez nauczycieli akademickich jako kluczowy dla osób rozpoczynających studia na uczelni technicznej.

Konkurs odbywa się na trzech etapach. Szkołę do Maratonu zgłasza dyrektor, który rejestruje się na portalu matmaraton.tu.kielce.pl  korzystając z elektronicznego adresu szkoły (tego samego, który jest widoczny na stronie internetowej szkoły). Wypełnione zgłoszenie (Załącznik nr 1) należy przesłać na adres ztpal@tu.kielce.pl.

Podczas rejestracji dyrektor szkoły określa, czy jest to:

 • klasa maturalna deklarująca udział w II Etapie i w III Etapie Maratonu, czy
 • klasa wspierająca szkołę w rywalizacji szkół w kategorii „omega”.

Harmonogram przebiegu Maratonu:

 • 28 marca 2023 – zakończenie procesu zgłaszania szkół biorących udział w II Etapie Maratonu wraz z tworzeniem klas na portalu przez dyrektorów i przypisaniem uczniów do klas przez nauczycieli (lub dyrektorów).
 • 1 kwietnia 2023 – do godziny 20:00 zakończenie wysyłania zadań na portalu przez maturzystów, którzy chcą brać udział w II Etapie Maratonu. Dotyczy to także uczniów, którzy wysyłają zadania, żeby zwiększyć rekomendowaną liczbę finalistów ze swojej szkoły.
 • 3 kwietnia 2023 – przeprowadzenie II Etapu Maratonu przez Szkolne Komisje w swoich szkołach.
 • 6 kwietnia 2023 – zakończenie procesu zgłaszania szkół w rywalizacji w kategorii „omega”.
 • 24 kwietnia 2023 – przeprowadzenie finału Maratonu na Politechnice Świętokrzyskiej przez Ogólnopolską Komisję III Etapu Maratonu.
 • 25 kwietnia 2023 – do godz. 20:00 zakończenie wysyłania zadań w rywalizacji szkół w kategorii „omega”.
 • 29 kwietnia 2023 – uroczyste zakończenie Maratonu na Politechnice Świętokrzyskiej.

Organizatorzy Maratonu przewidują nagrody dla laureatów i finalistów:

– Laureaci będą przyjmowani na wszystkie kierunki studiów na Politechnice Świętokrzyskiej z pominięciem procedury kwalifikacyjnej (dotyczy lat 2024/2025, 2025/2026), z zastrzeżeniem, że na kierunku architektura obowiązuje dodatkowo egzamin z rysunku.

– Finaliści niebędący Laureatami, mogą wystąpić do Dziekana danego kierunku o przyznanie dodatkowych punktów w procedurze rekrutacyjnej z uwzględnieniem wyniku uzyskanego w konkursie finałowym (dotyczy lat 2024/2025, 2025/2026).

– Zdobywcy pierwszych siedmiu miejsc, zgodnie z porządkiem międzykategoryjnym, otrzymają nagrody pieniężne.

KIERUNKI STUDIÓW NA POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ:

Architektura, Automatyka i elektrotechnika przemysłowa, Automatyka i robotyka, Budownictwo, Ekonomia, Elektromobilność, Elektrotechnika, Energetyka, Geodezja i kartografia, Informatyka, Informatyka przemysłowa, Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria biomedyczna, Inżynieria danych, Inżynieria środowiska, Inżynieria środków transportu, Logistyka, Mechanika i budowa maszyn, Odnawialne źródła.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Maratonu  – załącznik nr 1 lub na stronie Politechniki Świętokrzyskiej pod adresem pomocniczym: https://staff.tu.kielce.pl/ztpal/PSK-SJKM-MARATON.23/