14 marca 2023

Muzeum „Panorama Racławicka” – oferta lekcji online dla uczniów

Dział Edukacji Muzealnej MNWr zaprasza nauczycieli wraz z uczniami do skorzystania z oferty związanej z „Panoramą Racławicką” – zabytkiem o wybitnym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa narodowego.

Dla uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych przygotowane zostały tematy lekcji związane z bohaterami bitwy pod Racławicami oraz ciekawostki historyczne i anegdoty o powstaniu „Panoramy Racławickiej”.

Każda szkoła może skorzystać z 5 nieodpłatnych lekcji. Mogą one stać się cyklem spotkań, ale również nauczyciele mogą wybrać te tematy, które uznają za najciekawsze lub zgodne z zagadnieniami aktualnie realizowanymi na lekcjach historii czy plastyki.

Szczegółowe informacje: https://mnwr.pl/muzeum-panorama-raclawicka-oferta-lekcji-online-dla-uczniow/