14 marca 2023

Konkurs Filmowo-Zawodowy „Kim będę w przyszłości?”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Nauczyciele, Doradcy Zawodowi i Uczniowie
szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim

Serdecznie zapraszam do aktywnego uczestnictwa w Konkursie Filmowo-Zawodowym „Kim będę w przyszłości?”. Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, grupowo (zespół max. 4 osobowy z jednej szkoły) przesyłają krótki film dotyczący wizji wyboru zawodu przyszłości.

Konkurs jest skierowany do młodych, kreatywnych ludzi, którzy właśnie stoją przed wyborem szkoły ponadpodstawowej, a dodatkowo interesują się produkcją filmową. Celem konkursu jest upowszechnienie informacji na tematów wybranych zawodów szkolnictwa zawodowego i zachęcenie uczniów do świadomego i dojrzałego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Udział w konkursie pozwoli młodzieży na stworzenie oryginalnych projektów prac promujących ciekawe zawody oraz rozbudzanie ich pomysłowości.

Koordynatorem konkursu w Kuratorium Oświaty w Kielcach jest wizytator Marcin Stąpor, tel.: 41 342-15-36, adres e-mail: marcin.stapor@kuratorium.kielce.pl

Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i załącznikami w postaci podpisanych oświadczeń należy przesłać w formie elektronicznej wg wskazówek zawartych w regulaminie.

Termin dostarczania prac konkursowych: do 17 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Regulamin konkursu filmowo-zawodowego „Kim będę w przyszłości?”
Data: 2023-03-15, typ pliku: PDF, rozmiar: 323 KB
Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy
Data: 2023-03-14, typ pliku: DOCX, rozmiar: 18 KB
Załącznik nr 2 - zgoda rodzica opiekuna prawnego na udział ucznia
Data: 2023-03-14, typ pliku: DOCX, rozmiar: 18 KB
Załącznik nr 3 - oświadczenie wizerunek osoba pełnoletnia
Data: 2023-03-14, typ pliku: DOCX, rozmiar: 18 KB
Załącznik nr 4 - oświadczenie wizerunek osoba niepełnoletnia
Data: 2023-03-14, typ pliku: DOCX, rozmiar: 18 KB
Konkurs filmowo-zawodowy - plakat
Data: 2023-03-14, typ pliku: PDF, rozmiar: 676 KB