3 stycznia 2023

Ogłoszenie o naborze ekspertów Branżowych Centrów Umiejętności (BCU)

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – pełniąca funkcję Jednostki Wspierającej w zakresie realizacji przedsięwzięć w ramach Inwestycji KPO A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie ogłoszonej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – Komponent A Odporność i konkurencyjność gospodarki – ogłasza otwarty nabór na ekspertów, którzy będą współpracować z FRSE w zakresie oceny wniosków o objęcie wsparciem składanych w ramach Konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).

 

Eksperci wyłonieni w ramach ogłaszanego otwartego naboru zostaną wpisani do bazy ekspertów współpracujących z FRSE w związku z realizacją Konkursu.

 

Termin składania ofert upływa 10 stycznia 2023 r.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: LINK