2017

15 grudnia 2017

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2017) – część jedenasta

Załączniki Zarządzenie nr 601 2017 Data: 2017-12-15, rozmiar: 551 KB Zarządzenie nr 602 2017 Data: 2017-12-15, rozmiar: 606 KB Zarządzenie nr 603 2017 Data: 2017-12-15, rozmiar: 608 KB Zarządzenie nr 604 2017 Data: 2017-12-15, rozmiar: 588 KB Zarządzenie nr 605 2017 Data: 2017-12-15, rozmiar: 605 KB Zarządzenie nr 606 2017… czytaj więcej

15 grudnia 2017

Wybrane regulacje prawne dotyczące doradztwa edukacyjno-zawodowego

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.: Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: (…) 17) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy; 18) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań… czytaj więcej

15 grudnia 2017

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2017) – część dziesiąta

Załączniki Zarządzenie nr 541 2017 Data: 2017-09-14, rozmiar: 1 011 KB Zarządzenie nr 542 2017 Data: 2017-09-18, rozmiar: 536 KB Zarządzenie nr 543 2017 Data: 2017-09-18, rozmiar: 913 KB Zarządzenie nr 544 2017 Data: 2017-10-10, rozmiar: 539 KB Zarządzenie nr 545 2017 Data: 2017-10-19, rozmiar: 2 MB Zarządzenie nr 546 2017… czytaj więcej

14 grudnia 2017

V edycja Kieleckiego Przeglądu Polskich Filmów Fabularnych „Historia w filmie” i projekcja filmu „80 milionów”

14 grudnia 2017 r., o godz. 18.00 w kinie FENOMEN – Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, ul. ks. P. Ściegiennego 2, odbędzie się kolejna projekcja IV edycji Kieleckiego Przeglądu Polskich Filmów Fabularnych „Historia w filmie”, traktujących o najnowszej historii Polski. Widzom zostanie zaprezentowany film „80 milionów” w… czytaj więcej

14 grudnia 2017

Wyniki Mikołajowego Turnieju Piłki Siatkowej Nauczycieli

Siedem drużyn wzięło udział w XVIII Mikołajkowym Turnieju Piłki Siatkowej Nauczycieli, który odbył się 9 grudnia. Mecze rozgrywano w halach sportowych przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach oraz Szkoły Podstawowej w Sukowie. Załączniki Wyniki XVIII Mikołajkowego Turnieju Piłki Siatkowej 9.12.2017 Data: 2017-12-14, rozmiar: 432 KB… czytaj więcej

13 grudnia 2017

Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego Instytut Badań Edukacyjnych – na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej – przystępuje do realizacji siódmej edycji Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment – PISA). Program bada, jak młodzież pod koniec obowiązkowego kształcenia w szkole… czytaj więcej

13 grudnia 2017

Informacja o konferencji „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”

7 grudnia 2017 r. odbyła się konferencja „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej” zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Kielcach na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.… czytaj więcej

12 grudnia 2017

Współpraca ze szkołą w zakresie planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przepisy prawa oświatowego

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zaprasza na szkolenie z zakresu “Współpracy ze szkołą w zakresie planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przepisy prawa oświatowego” w obszarze diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. Szkolenie ma charakter otwarty – rekrutacja odbywa się w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Szkolenia odbędą się… czytaj więcej

12 grudnia 2017

Świętokrzyska Gala Wolontariatu. Wyróżnienie dla SOSW dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju

Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień  Wolontariusza. To wyjątkowa okazja, aby podziękować wszystkim, którzy bezinteresownie działają na rzecz innych, a także by sami wolontariusz mogli… czytaj więcej