2017

27 grudnia 2017

Dar dla hospicjum

22 grudnia br. Kuratorium Oświaty w Kielcach przekazało do Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach sprzęt elektroniczny. Ofiarodawcami byli pracownicy Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty. Świąteczne zbiórki charytatywne, to już w kuratorium tradycja. Dzięki zbiórce udało się kupić dla hospicjum dwa telewizory oraz drukarkę.  Telewizory będą umieszczone na salach… czytaj więcej

27 grudnia 2017

Program „Szkolny Klub Sportowy” na rok 2018 ogłoszony

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło program „Szkolny Klub Sportowy” na rok 2018. Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie na dofinansowanie zadań. Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć… czytaj więcej

27 grudnia 2017

Zimowa przerwa świąteczna – informacja MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że zimowa przerwa świąteczna trwa w szkołach od 23 do 31 grudnia br. Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktyczno‐​​wychowawczych. W tych dniach dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia opieki świetlicowej czy zorganizowania zajęć wychowawczo‐​​opiekuńczych. Zimowa przerwa świąteczna nie jest jednak czasem wolnym od… czytaj więcej

24 grudnia 2017

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych

Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216) Kuratorium Oświaty w Kielcach uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej… czytaj więcej

22 grudnia 2017

Miejsca Komisji Konkursowych II etapu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych

Załączniki Miejsca komisji – konkurs z języka polskiego Data: 2017‐​​12‐​​22, rozmiar: 51 KB Miejsca komisji – konkurs z matematyki Data: 2018‐​​01‐​​02, rozmiar: 121 KB Miejsca komisji – konkurs z języka angielskiego Data: 2017‐​​12‐​​22, rozmiar: 30 KB Pobierz wszystkie pliki

22 grudnia 2017

Miejsca Komisji Konkursowych II etapu konkursów przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów

Załączniki Miejsca komisji – konkurs z języka polskiego Data: 2017‐​​12‐​​22, rozmiar: 48 KB Miejsca komisji – konkurs z matematyki Data: 2017‐​​12‐​​22, rozmiar: 32 KB Miejsca komisji – konkurs z języka angielskiego Data: 2018‐​​01‐​​02, rozmiar: 166 KB Miejsca komisji – konkurs z języka niemieckiego Data: 2018‐​​01‐​​02, rozmiar: 63 KB Miejsca komisji… czytaj więcej

22 grudnia 2017

Rozliczenie  zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” w 2017 r.

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla  gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w  2017 roku. Rozliczenie należy sporządzić na załączonym druku i  przesłać  w  nieprzekraczalnym terminie  do 10 stycznia 2018 roku… czytaj więcej

22 grudnia 2017

Klasy patronackie Telewizji Polskiej w liceach ogólnokształcących i technikach

Informacja o specjalnej ofercie edukacyjnej Telewizji Polskiej S.A skierowanej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – liceów ogólnokształcących prowadzących kształcenie w klasach o profilu dziennikarskim, dziennikarsko‐​​historycznym, dziennikarsko‐​​artystycznym, filmowym, a także techników prowadzących naukę w branży elektronicznej, telekomunikacyjnej oraz elektrotechnicznej. Przedstawiona przez TVP oferta jest bezpłatna. Obejmuje ona m.in. możliwość udziału uczniów w zajęciach… czytaj więcej

22 grudnia 2017

WAŻNE – Informacja MEN dotycząca wypełniania arkusza monitorowania organizacji pomocy psychologiczno‐​pedagogicznej we wszystkich typach szkół

Dyrektorzy szkół i placówek ogólnodostępnych z terenu województwa świętokrzyskiego, ze względu na zgłaszane do MEN pytania dotyczące arkusza monitorowania organizacji pomocy psychologiczno‐​​pedagogicznej we wszystkich typach szkół, poniżej znajdują się dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej sprawy, Przez uczniów rozumiemy również dzieci i słuchaczy szkół dla dorosłych. Dane wskazywane w arkuszu muszą być… czytaj więcej

21 grudnia 2017

Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za rok 2017

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci  i Burmistrzowie Miast , Wójtowie Gmin, Organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne województwa świętokrzyskiego Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania z realizacji Priorytetu 3: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, który dotyczy wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w… czytaj więcej

21 grudnia 2017

Rozliczenie dotacji w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno‐​komunikacyjnych – „Aktywna tablica” za 2017 rok

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły podstawowe Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 umowy zawartej w zakresie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno‐​​komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, rozliczenie otrzymanego wsparcia finansowego… czytaj więcej