18 września 2017

Nowe SIO. Błędy podczas wyłączania szkół podrzędnych z zespołów szkół NIE POWINNY już występować

Uwaga! Zgodnie z informacjami uzyskanymi z CIE poniżej opisane błędy nie powinny już występować. Poprawka została wdrożona 18 września 2017 o godz. 13.30.

Wiele jednostek samorządu terytorialnego podczas dokonywania operacji wyłączania szkół podrzędnych z zespołów szkół zgodnie z procedurą opisaną w komunikacie: https://kuratorium.kielce.pl/23793/nowe-sio-procedura-poprawnego-wylaczenia-szkoly-lub-placowki-z-jednostki-nadrzednej-zespolu-szkol/ widzi między innymi przytoczone niżej lub podobne komunikaty:

  • Nie można zmodyfikować działalności. Jednostka wprowadziła dane: „obowiązek szkolny” na rok szkolny działalności.
  • Nie można zmodyfikować działalności. Jednostka wprowadziła dane: „indywidualne nauczanie” na rok szkolny działalności.

Takie komunikaty wymagają dokonania czynności w module „Uczeń” po stronie szkoły. Niestety, ale aktualnie nie jest to możliwe. Moduł „Uczeń” nie został jeszcze uruchomiony.