8 listopada 2005

Komunikat w sprawie kwalifikacji uczniów do II (rejonowego) etapu

Wojewódzka Komisja Konkursu Humanistycznego informuje, że do II (rejonowego) etapu Konkursu Humanistycznego „Na Parnasie w szóstej klasie” w roku szkolnym 2005/2006 zostają zakwalifikowani uczniowie, którzy w eliminacjach I (gminnego) etapu Konkursu uzyskali 27 i więcej punktów. Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursu Humanistycznego mgr Małgorzata Jas

14 października 2005

Informacja o zmianie terminu spotkania przewodniczących komisji konkursowych

Uwaga! Przewodniczący komisji konkursowych I etapu (gminnego) z miasta Kielc oraz powiatu kieleckiego. Informujemy o zmianie terminu spotkania przewodniczących komisji konkursowych (konkurs humanistyczny oraz matematyczno-przyrodniczy): spotkanie odbędzie się wcześniej niż zaplanowano, tj. 21 października 2005 r. (piątek) o godzinie 15.30 w siedzibie Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w… czytaj więcej

4 października 2005

Konkursy przedmiotowe 2005/2006 (aktualizacja)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i… czytaj więcej

8 września 2005

Aktualne podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych

Podręczniki są finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Mogą z nich korzystać szkoły specjalne i integracyjne. Podręczniki dla szkół specjalnych są wykupywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu i nieodpłatnie wysyłane do szkół na podstawie zamówień. Szczegółowe informacje wraz w wykazem bezpłatnych podręczników dostępne na stronie: www.wsip.com.pl

19 sierpnia 2005

Ankieta dotycząca organizacji kształcenia integracyjnego w roku szkolnym 2005/06

Podobnie jak w roku ubiegłym Pracownia Wspomagania Rozwoju i Integracji CMPP-P przeprowadza elektroniczne zbieranie danych dotyczących organizacji kształcenia integracyjnego w terminie 1-31 października 2005 roku. Ankieta będzie dostępna na stronach internetowych CMPP-P pod adresem http://www.cmppp.edu.pl/integracja/ankieta Warunkiem wypełnienia ankiety “on line” jest znajomość indywidualnego hasła, które zostały przekazane placówkom w roku… czytaj więcej

19 sierpnia 2005

Szkolenia z zakresu tyflodydaktyki dla nauczycieli uczących dzieci niewidome i słabowidzące w szkołach ogólnodostępnych.

Polski Związek Niewidomych Biuro Zarządu Głównego, uprzejmie informuje, że tak jak w latach poprzednich, zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu tyflodydaktyki dla nauczycieli uczących dzieci niewidome i słabowidzące w szkołach ogólnodostępnych. Celem tych szkoleń jest dostarczenie wiedzy na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych niewidomych i słabowidzących uczniów, metodyki i technik pracy z… czytaj więcej

20 kwietnia 2005

Szkolenie z zakresu pisma brajla

Polski Związek Niewidomych Zarząd Główny informuje, że wychodząc naprzeciw potrzebom jakie zgłaszali nauczyciele ze szkół ogólnodostępnych uczący dzieci niewidome, organizuje szkolenie z zakresu pisma brajla. Bezpośrednim realizatorem szkolenia będzie Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN w Bydgoszczy, termin proponowanego szkolenia to: 24-29.07.2005 r. lub 31.07.-5.08.2005 r. Koszt szkolenia wyniesie w zależności… czytaj więcej

19 kwietnia 2005

Wyniki Finału III Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów

Lista laureatów Lp. Nazwisko Imię Miejscowość Szkoła Liczba punktów uzyskanych w III etapie Opiekun 1 Feret Michał Ostrowiec Św. Publiczne Gimnazjum nr 4 73,75 Adam Nowak 2 Szcześniak Piotr Tumlin Publiczne Gimnazjum 71,00 Góral Adam 3 Szwed Jakub Kielce I Społeczne Gimnazjum 60,75 Zdzisław Jamróz; p. Świątkowska 4 Tosnowiec Mateusz… czytaj więcej

11 marca 2005

Osoby zakwalifikowane do Finału III Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjum

Komisja Wojewódzka zatwierdziła listę uczniów dopuszczonych do Etapu Wojewódzkiego. Informacje o liczbie punktów uzyskanych w Etapie Rejonowym można uzyskać pod telefonem 041 34-21-783 Pobierz listę osób zakwalifikowanych do Finału III Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów.

11 marca 2005

Finał konkursu

Finał Konkursu odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2005r. (czwartek) o godzinie 10.00 w pracowniach Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (ul. H. Sawickiej 42) Uczestnicy Konkursu będą wpuszczani na salę po okazaniu legitymacji szkolnej. Lista laureatów zostanie ogłoszona w dniu 20 kwietnia 2005r. na stronie http://www.kuratorium.kielce.pl/konkurs_inf .

21 lutego 2005

Etap Rejonowy III Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjum

Komisja Wojewódzka zatwierdziła listę uczniów dopuszczonych do Etapu Rejonowego. Etap Rejonowy przeprowadzony zostanie w dniu 2 marca 2005r. (środa) o godzinie 10.00. Na Etapie Rejonowym uczniowie rozwiązują zadania w określonym czasie (od godziny 10.00 do ok. 14.00). Informacje dotyczące miejsc, w których przeprowadzony zostanie Etap Rejonowy podane są w załączonym wykazie. Informujemy,… czytaj więcej

16 lutego 2005

Wykaz telefonów i adresów do Kuratorów Rodzinnych w Sądach Rejonowych okręgu kieleckiego

Sądy Rejonowe Adres Telefon Nazwisko i imię Kierownika Zespołu Busko Zdrój 28-100 Busko-Zdrój ul. Kościuszki 5 (041) 370-18-15 (do 19) wew. 127 i 129 Barbara Stanek Jędrzejów 28-300 Jędrzejów ul.11 Listopada 74 (041) 386-14-41 wew. 217 Jadwiga Laprus Kazimierza Wielka 28-500 Kazimierza W. ul. Kościuszki 3 (041) 35-22-300 Iwona Nocoń… czytaj więcej

15 lutego 2005

Prośba o aktualizację danych placówek integracyjnych

Pracownia Wspomagania Rozwoju i Integracji prosi wszystkie placówki integracyjne i z oddziałami integracyjnymi o sprawdzenie i aktualizację danych adresowych oraz wypełnienie drogą elektroniczną Ankiety dotyczącej kształcenia integracyjnego zamieszczonej na stronie głównej CMPP-P. Dane z wypełnionych elektronicznie ankiet zasilą bazę adresową placówek integracyjnych prowadzoną w CMPP-P od 1996 roku. Wspomniana baza… czytaj więcej