14 stycznia 2009

Rządowe programy w zakresie profilaktyki

p(n). Szanowni Państwo Dyrektorzy Placówek Oświatowych i Wychowawczych Kuratorium Oświaty w Kielcach przypomina, że obowiązują programy rządowe, które należy uwzględniać w zadaniach wychowawczych i profilaktycznych placówki oraz szkoły. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o nadsyłanie na adres Kuratorium Oświaty listownie lub elektronicznie ciekawych inicjatyw podejmowanych zadań w ramach tych programów.… czytaj więcej

5 stycznia 2009

Sprawozdanie z wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2008

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin oraz Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji według załączonego wzoru, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2009 roku w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych… czytaj więcej

5 stycznia 2009

Informacja dla dyrektorów szkół w których będą się odbywać konkursy przedmiotowe

Dyrektorzy szkół w których będą się odbywać najbliższe konkursy: Konkurs Historyczny dla szkół gimnazjalnych odbierają testy konkursowe od dnia 5 stycznia 2009 r. w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach adres: 25–431 Kielce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (dawna ul. Hanki Sawickiej) 42. tel. 041 332 32 03.