12 stycznia 2021

Wprowadzone 11 stycznia 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczeń:

  • W jednostce złożonej możliwość jednoczesnego przypisania ucznia do oddziału dodatkowego WWR oraz do oddziału podstawowego w szkole artystycznej bez pionu ogólnokształcącego

RSPO:

  • Wprowadzenie zmian terytorialnych związanych z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy z dnia 31 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1332)