31 marca 2021

Relacja z I Świętokrzyskiego Forum dla Doradztwa Zawodowego „DORADZTWO ZAWODOWE PRZYSZŁOŚCI”

Z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w dniu 26 marca 2021 roku odbyło się I Świętokrzyskie Forum dla Doradztwa Zawodowego „DORADZTWO ZAWODOWE PRZYSZŁOŚCI”. Do udziału w forum zaproszono koordynatorów Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, dyrektorów szkół i placówek, w których utworzone są powiatowe punkty, oraz dyrektorów i psychologów publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych. Wydarzenie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem platformy Google Meet.

Mając na uwadze pojawiające się nowe wyzwania dla pracy doradcy zawodowego, wyznaczonym celem przedsięwzięcia było rozpoznanie potrzeb szkół i placówek oraz nauczycieli doradców zawodowych w skutecznej realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego, również w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania w związku z pandemią wirusa COVID-19.

Przyjęta formuła przebiegu obrad ujmowała dwa obszary tematyczne:

W pierwszej części obrad dokonano podsumowania działań prowadzonych przez koordynatorów Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego – jako przykładów dobrych praktyk pilotażowego projektu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Wystąpienia zaproszonych koordynatorów: z powiatu sandomierskiego Pani Anety Drypy, Pani Doroty Kiliańskiej; z powiatu buskiego i powiatu kazimierskiego – Pani Ewy Czerwińskiej i Pani Beaty Buły oraz z powiatu ostrowieckiego – Pani Małgorzaty Łukasik – stanowiły o wielości podejmowanych inicjatyw na rzecz promowania i wzmacniania doradztwa zawodowego w szkołach.

Ponadto wystąpienie przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach – Pana Krzysztofa Szczeszka oraz Pani Beaty Szwed – stanowiły o kierowanej ofercie wsparcia dla doradców zawodowych i nauczycieli z zakresu orientacji zawodowej dla młodzieży.

Mając na uwadze pojawiające się nowe wyzwania dla pracy doradcy zawodowego, który w relacji z uczniem potrzebuje wsparcia psychologa kolejni prelegenci  Pani Agnieszka Jachym – koordynator Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Kielcach oraz Pan Jacek Woć – psycholog Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach  przedstawili w swoim wystąpieniu- Nowe horyzonty – perspektywy wsparcia doradcy zawodowego w relacji z uczniem.

Pierwsza część obrad została zwieńczona wystąpieniem Pani Izabeli Juszkiewicz – nauczyciela konsultanta Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Jutro jest dziś – działania szkół wspierające rozwój uczniów w świetle wybranych narzędzi diagnostycznych.

Natomiast w drugiej części spotkania punkt ciężkości został położony na stworzoną przestrzeń do dyskusji dla zaproszonych gości – przedstawicieli różnych typów szkół i placówek wokół wyznaczonego problemu: stworzenie płaszczyzny indywidualnych działań szkół w zakresie promocji doradztwa zawodowego umożliwiającej integrację szkół w województwie świętokrzyskim.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli:

  • Pani Dorota Białek – Sołtys – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 39 w Kielcach.
  • Pani Małgorzata Urban – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach.
  • Pan Sławomir Wójcik – dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku;
  • Pan Grzegorz Czapla – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 Specjalnej w Kielcach; Pani Dorota Stradomska – Wrońska – wicedyrektor – koordynator Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Kielcach
  • Pani Monika Kozera – Wierzchoś – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu.
  • Pani Lucja Strużyk – koordynator Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Sandomierzu.
  • Pani Monika Biskup – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach.

Dyskusja moderowana była w trzech obszarach problemowych:

  • Możliwości upowszechniania doradztwa zawodowego w skali lokalnej i regionalnej.
  • Perspektywy i bariery w zorganizowaniu wspólnych działań szkół z zakresu efektywnego doradztwa zawodowego – promocja woj. świętokrzyskiego.
  • Świętokrzyskie Kalendarium na rzecz rozwoju systemu doradztwa zawodowego – podejmowanie wspólnych działań integrujących szkoły w województwie świętokrzyskim.

Debatę I Świętokrzyskiego Forum dla Doradztwa Zawodowego podsumował Pan Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty, który wyraził przekonanie o potrzebie konstruktywnego dialogu osób zainteresowanych wzmacnianiem doradztwa zawodowego dla realizacji spójnych działań szkół i placówek w województwie.

 

Załączniki