7 grudnia 2020

Wprowadzone 7 grudnia 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

System Informacji Oświatowej

Uczeń:

  • Lista oddziałów – dodanie funkcji grupowego usuwania zgłoszenia uczniów do egzaminu oraz informacji o uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej

Dane zbiorcze:

  • Biblioteka – zmiana opisu pola „Książki” na „Książki o objętości co najmniej 49 stron” oraz dodanie pozycji „Książki o objętości poniżej 49 stron”