19 kwietnia 2021

Wprowadzone 19 kwietnia 2021 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wnioski i użytkownicy:

  • Dodanie możliwości filtrowania listy wniosków o dostęp do SIO oraz listy użytkowników po typie podmiotu oraz numerze REGON podmiotu

Dane zbiorcze:

  • Wydatki – dodanie paragrafu 471