14 marca, 2023

14 marca 2023

Muzeum „Panorama Racławicka” – oferta lekcji online dla uczniów

Dział Edukacji Muzealnej MNWr zaprasza nauczycieli wraz z uczniami do skorzystania z oferty związanej z „Panoramą Racławicką” – zabytkiem o wybitnym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa narodowego. Dla uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych przygotowane zostały tematy lekcji związane z bohaterami bitwy pod Racławicami oraz ciekawostki historyczne i anegdoty o powstaniu „Panoramy Racławickiej”. Każda szkoła może skorzystać z 5 nieodpłatnych lekcji. Mogą one stać się cyklem […]

14 marca 2023

Konkurs Muzyczny i Konkurs Plastyczny Festiwalu „Sancta Maria”

Stowarzyszenie „Sancta Maria” serdecznie zaprasza do uczestnictwa w Konkursie Muzycznym i Konkursie Plastycznym Festiwalu „Sancta Maria”. Zgłoszenia przyjmowane od 13 marca do 30 kwietnia 2023. Patronat honorowy Festiwalu: Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo Przeor Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze o. Samuel Pacholski Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych o. Nikodem Kilnar Podczas uroczystej Gali Festiwalu (28 maja 2023 r., Jasna […]

14 marca 2023

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku

Przedstawiciele organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że na podstawie porozumienia z Wojewodą Świętokrzyskim zawartego w dniu 28 marca 2019 roku Świętokrzyski Kurator Oświaty realizuje zadania Wojewody w zakresie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego programu rządowego […]

14 marca 2023

Oferta Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach programu „Poznaj Polskę”

W ramach programu „Poznaj Polskę” uczniowie z całej Polski odwiedzają różne ciekawe miejsca w naszym kraju. Jednym z punktów edukacyjnych jest Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. świętokrzyskie. Ostrowieckie muzeum posiada dwa oddziały: Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki (kopalnie krzemienia pasiastego wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO) oraz Pałac Wielopolskich w Częstocicach. Załączniki MHA Ostrowiec […]

14 marca 2023

Konkurs Filmowo-Zawodowy „Kim będę w przyszłości?”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Doradcy Zawodowi i Uczniowie szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Serdecznie zapraszam do aktywnego uczestnictwa w Konkursie Filmowo-Zawodowym „Kim będę w przyszłości?”. Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, grupowo (zespół max. 4 osobowy z jednej szkoły) przesyłają krótki film dotyczący wizji wyboru zawodu przyszłości. Konkurs jest skierowany do młodych, kreatywnych ludzi, […]

14 marca 2023

Wyniki kwalifikacji wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w 2023 roku

Na podstawie § 11 ust 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675) oraz porozumienia nr 52/2021 zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty z dnia 20 […]

14 marca 2023

Informacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania w roku szkolnym 2023/2024 arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, osoby prowadzące publiczne szkoły i publiczne przedszkola, Dyrektorzy publicznych szkół i publicznych przedszkoli województwa świętokrzyskiego Świętokrzyski Kurator Oświaty działając na podstawie art. 51 ust. 1. pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1082 ze zm.) opiniuje […]

14 marca 2023

Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty oraz Trenerów i Instruktorów w Badmintonie

W dniach 11 i 12 marca 2023 r. w Hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie odbyły się Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty oraz Trenerów i Instruktorów w Badmintonie. Mistrzostwa były poświęcone pamięci Zbigniewa Wojciechowskiego, zmarłego w ubiegłym roku dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach, promotora badmintona […]