9 marca, 2023

9 marca 2023

Zaproszenie na bezpłatne stacjonarne szkolenie dla osób organizujących i animujących polsko-niemieckie oraz trójstronne projekty wymiany młodzieży (PNWM)

Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zapraszają dyrektorów oraz nauczycieli świętokrzyskich szkół do udziału w szkoleniu będącym „ABC” wymiany młodzieży. Szkolenie pt. „Zarządzanie projektem: pierwsze kroki w wymianie młodzieży” obejmuje następujące zagadnienia: etapy/cykl projektu (typowego dla wymiany) pomysły na temat i metody podział ról w partnerstwie włączanie młodzieży ewaluacja finansowanie wymiany pozyskiwanie […]