15 marca, 2023

15 marca 2023

Konkurs „Twój Euroguidance – pasja w praktyce”

Szanowni Państwo, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Twój Euroguidance – pasja w praktyce”. Konkurs odbywa się pod hasłem: „Inspiruj innych swoim doświadczeniem!” i jest skierowany do osób, które są związane z doradztwem i poradnictwem zawodowym w Polsce. Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej wartościowych działań doradców i […]

15 marca 2023

Status prawny Kuratorium Oświaty w Kielcach

Niżej wymienione akty tworzą podstawy prawne działania Kuratorium Oświaty w Kielcach: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.); Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.); Ustawa z […]

15 marca 2023

Zaproszenie dla szkół na VIII Kielecki Marsz Katyński

W dniu 13 kwietnia 2023 r. kielecka Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej i Stowarzyszenie „Kielecka Rodzina Katyńska” organizują w Kielcach obchody poświęcone 83. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Głównym wydarzeniem obchodów będzie VIII Kielecki Marsz Katyński. Marsz rozpocznie się o godz. 12.00 (zbiórka uczestników o 11.30 na ul. Sienkiewicza na wysokości Best Western Grand Hotel), a jego zakończenie […]

15 marca 2023

Poznaliśmy najlepszych „nauczycieli-zawodowców”

Poznaliśmy zwycięzców konkursu „Zawodowiec Roku 2022”. Wyróżnienia odebrało 118 osób nagrodzonych w 52 dziedzinach. To nauczyciele ze szkół branżowych, techników, szkół policealnych, którzy wyróżniają się pasją, zaangażowaniem i profesjonalizmem, a także wspierają uczniów w rozwijaniu ich zawodowych zainteresowań. Konkurs to wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz KGHM Polska Miedź.