1 marca, 2023

1 marca 2023

Wydawanie opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o spełnianiu przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego oraz niepubliczne centra kształcenia zawodowego warunków określonych w art. 168 ust. 7a ustawy – Prawo oświatowe, ubiegających się o wpisanie do ewidencji lub z zamiarem wprowadzenia zmian danych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji

Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w związku z zamiarem założenia i prowadzenia niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego lub niepublicznego centrum kształcenia zawodowego. (wzór wniosku nr 1). Wniosek o wydanie opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w związku z zamiarem wprowadzenia zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji niepublicznej placówki kształcenia […]

1 marca 2023

Zaproszenie na szkolenie międzynarodowe stacjonarne (Warszawa – Miedzeszyn) w ramach programu Erasmus+ dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli

Szanowni Państwo, W dniach 26 – 30 kwietnia 2023 Narodowa Agencja programu Erasmus+ organizuje szkolenie międzynarodowe dla nauczycieli i dyrektoów przedszkoli przygotowujące do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu współpracy międzynarodowej w programie Erasmus+. Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jak przygotować projekt do programu Erasmus+ oraz będą mogli znaleźć partnerów z innych krajów europejskich do realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Szkolenie odbywa się […]

1 marca 2023

XXVII Ogólnopolski i XLI Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej Lipa 2023

Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” zaprasza uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w XLI Wojewódzkim i XXVII Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2023” pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Celem konkursu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze, doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich, tworzenie warunków […]

1 marca 2023

V Międzynarodowy Konkurs Piosenek Polskich Wykonawców lat 60. i 70. XX w. „W sześciu strunach zaklęta muzyka”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku serdecznie zaprasza do udziału w V Międzynarodowym Konkursie Piosenek Polskich Wykonawców lat 60. i 70. XX w. „W sześciu strunach zaklęta muzyka”, który odbędzie się w Pułtusku 15 września 2023 r. Pomysł na zorganizowanie tego przedsięwzięcia zrodził się z głębokiego przekonania, że młode pokolenie Polaków powinno mieć […]

1 marca 2023

Debata „Rekompensata czy sprawiedliwość? Reparacje wojenne od Niemiec dla Polski”

Debata „Rekompensata czy sprawiedliwość? Reparacje wojenne od Niemiec dla Polski” odbędzie się w poniedziałek 6 marca 2023 roku o godzinie 17.00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach. Wstęp wolny. W debacie wezmą udział: prof. Piotr Wawrzyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Poseł na Sejm RP; dr Tomasz Domański, historyk z Delegatury IPN […]

1 marca 2023

7. edycja ogólnopolskiego konkursu literackiego „Popisz się talentem”

Wydawnictwo Nowa Era informuje o rozpoczęciu 7. edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego „Popisz się talentem”. To inicjatywa skierowana do uczniów szkół podstawowych. Jej celem jest zachęcenie dzieci i nastolatków do rozwijania pasji literackich, zainteresowań czytelniczych, talentu językowego i kreatywności. Tegoroczna, siódma edycja konkursu odbywa się pod hasłem „Okulary Czasu” i zachęca młodych twórców do napisania opowiadania o […]

1 marca 2023

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji i Nauki dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację dokonanego podziału zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. W tabeli […]

1 marca 2023

3 edycja konkursu sportowego Pho3nix Active School

Konkurs realizowany jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Konkurs dedykowany jest uczniom szkół podstawowych i jest całkowicie bezpłatny. Celem akcji jest zaangażowanie jak największej liczby uczniów do aktywności fizycznej i sportowego, zdrowego trybu życia. Konkurs polega na przeprowadzeniu w szkole, między 15 a 23 kwietnia 2023 r., sportowych inicjatyw […]

1 marca 2023

Projekt Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu dotyczący organizacji praktycznej nauki zawodu w branży spedycyjno-logistycznej

Projekt „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu w branży nr 26 spedycyjno-logistycznej” POWR.02.15.00-00-2006/20 skierowany jest do szkół kształcących w zawodach: technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem projektu jest dostosowanie […]

1 marca 2023

Koncert „Młodzi Niezłomnym” – zapraszamy do oglądania!

Serdecznie zapraszamy do objerzenia koncertu „Młodzi Niezłomnym” w wykonaniu Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej pod dyrekcją Dariusza Zimnickiego. W programie utwory patriotyczne m.in. „Hej chłopcy, bagnet na broń”, „O mój rozmarynie”, „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”, „Na znojną walkę”, „Modlitwa obozowa”. Koncert jest jedną z form uczczenia Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.