Lipiec 2020

31 lipca 2020

Terminy olimpiad na rok szkolny 2020/2021

Przedstawiamy planowane przez organizatorów terminy poszczególnych etapów olimpiad w roku szkolnym 2020/2021. Terminy olimpiad Terminy olimpiad ustalają komitety główne. Terminy zawodów drugiego i trzeciego stopnia olimpiady planowanej na kolejny rok szkolny wymagają uzgodnienia z Ministrem Edukacji Narodowej. W przypadku konieczności zmiany terminu przeprowadzenia eliminacji na poszczególnych stopniach olimpiady, ostateczne rozstrzygnięcie… czytaj więcej

31 lipca 2020

Konkurs stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów pochodzenia romskiego.

Związek Romów Polskich ogłasza konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów romskich. Stypendia będą Stypendium będzie sfinansowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego, regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich www.romowie.com w zakładce STYPENDIA.… czytaj więcej

31 lipca 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.” wymienionego w komunikacie nr 4 z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Załączniki Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.” wymienionego w komunikacie nr 4 z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży Data: 2020-07-31, rozmiar: 75… czytaj więcej

31 lipca 2020

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2020) – część piąta

– Załączniki Zarządzenie nr 256.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-07-21, rozmiar: 50 KB Zarządzenie nr 257.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-07-21, rozmiar: 45 KB Zarządzenie nr 258.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-07-21, rozmiar: 45 KB… czytaj więcej

30 lipca 2020

MEN informuje: Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty

W piątek 31 lipca br. zostaną ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r. 31 lipca br. każdemu absolwentowi szkoły podstawowej zostanie przekazane zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty Sposób przekazania zaświadczenia określi  dyrektor szkoły, którą dany absolwent ukończył. Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach… czytaj więcej

30 lipca 2020

Uwaga – wznowione zostało monitorowanie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół policealnych z terenu województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 oraz pismem MEN Znak: DKO-WNP.4092.33.2020.DB z dnia 24 lipca 2020 r. wznowione zostało  monitorowanie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie… czytaj więcej

30 lipca 2020

Uwaga – wznowione zostało monitorowanie przechodzenia uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół podstawowych: szkół ogólnodostępnych, szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkół integracyjnych z terenu województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 oraz pismem MEN Znak: DKO-WNP.4092.33.2020.DB z dnia 24 lipca 2020 r. wznowione zostało… czytaj więcej

29 lipca 2020

Szkolenie w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)”

Projekt stanowi odpowiedź na zmiany dotyczące prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i organizowany jest na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Szkolenia prowadzone przez doświadczonych trenerów-praktyków dedykowane są nauczycielom, a także dyrektorom każdej szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum i szkół branżowych I… czytaj więcej

29 lipca 2020

Międzykulturowo – czyli jak? – kurs specjalistyczny

Program kursu powstał z myślą o edukatorach i edukatorkach oraz lokalnych liderach i liderkach działających w obszarze międzykulturowości i / lub dziedzictwa żydowskiego. Do udziału zaproszone są zarówno osoby związane z instytucjami kultury, jak i organizacjami pozarządowymi czy nieformalnymi grupami. Zgłoszenia do 17 sierpnia (poniedziałek). Program będzie miał formę kursu… czytaj więcej

29 lipca 2020

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

Laboratorium Wolności Religijnej informuje, że 22 sierpnia obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Laboratorium Wolności Religijnej w związku z tym prowadzi działania prowadzące do podniesienia poziomu świadomości społecznej w aspekcie istnienia, a wręcz obserwowanego nasilenia naruszeń wolności sumienia i wyznania oraz przestępczości… czytaj więcej

27 lipca 2020

Wprowadzone 27 lipca 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Nauczyciel: Możliwość grupowego dodania informacji o uzyskaniu stopnia awansu zawodowego Zwiększenie maksymalnej liczby godzin w obowiązkach wykazanych dla umów zlecenie i dzieło Uczeń: Miejsce pełnienia praktycznej nauki zawodu – dla formy praktyki zawodowe w technikum i w szkole policealnej dodanie nowych pozycji w związku z odbywaniem praktyk w czasie pandemii

23 lipca 2020

Wystartował nabór do Rady Dzieci i Młodzieży – zgłoś się do 11 września

Rusza nabór do piątej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian i propozycji rozwiązań. Kogo szukamy? Do… czytaj więcej

22 lipca 2020

#DobreWakacje – akcja MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczyna akcję #DobreWakacje. Każdego dnia do końca wakacji będziemy zamieszczać na naszych kanałach internetowych informacje o wartościowych przedsięwzięciach edukacyjnych, sportowych czy kulturalnych oraz ciekawe propozycje spędzania wolnego czasu. Będziemy również przypominać o bezpieczeństwie podczas wakacji. Chcemy w ten sposób wesprzeć uczniów i rodziców, którzy ze względu na… czytaj więcej

21 lipca 2020

SIO. Przekształcenie punktu przedszkolnego w przedszkole w RSPO

System Informacji Oświatowej

W związku z występującymi problemami z praktyczną realizacją w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego przepisów art. 90 ust. 3 oraz 181 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), czyli operacji przekształcenia innej formy wychowania przedszkolnego w przedszkole… czytaj więcej