1 lipca, 2020

1 lipca 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w czerwcu 2020 r.

W czerwcu 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 1 ewaluację problemową w zakresie wymagań wybranych przez MEN: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne; Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. Ewaluacja odbyła się w technikum. Raport z… czytaj więcej

1 lipca 2020

Regionalny Punkt Informacyjny FRSE zainicjował swoją działalność w Województwie Świętokrzyskim

Z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Kazimierza Mądzika w dniu 30 czerwca 2020 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego w Kielcach odbyło się spotkanie robocze koordynatorów programów Erasmus+ w ramach projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  pn. Regionalne Punkty Informacyjne. Spotkanie robocze otworzyła Pani Katarzyna Nowacka – Świętokrzyska Wicekurator Oświaty,… czytaj więcej

1 lipca 2020

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji na okres wrzesień – grudzień 2020 rok

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od września do grudnia 2020 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację dokonanego podziału przedmiotowej dotacji zgodnie z załącznikiem nr… czytaj więcej

1 lipca 2020

Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa świętokrzyskiego

Załączniki Zarządzenie nr 11.2020 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021… czytaj więcej

1 lipca 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.” wymienionego w Komunikacie nr 2 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży realizowanego w ramach półkolonii

Lp. Nazwa organizacji Przydzielona dotacja (w zł) 1. Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie  27-600 Sandomierz Mściów 100 3 717 2. Katolicki Klub Sportowy Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej „Juventa” 27-200 Starachowice, ul. Szkolna 14 9 875 3. Fundacja „Nadzieja Rodzinie”, ul. Witosa 4, 26-020 Chmielnik… czytaj więcej