2020

31 grudnia 2020

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – grudzień 2020 r.

W grudniu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 24 kontrole planowe w zakresie zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach. W grudniu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 13 kontroli doraźnych: Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek  … czytaj więcej

30 grudnia 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w grudniu 2020 r.

W grudniu 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 2 ewaluacje problemowe w zakresie wymagań wybranych przez Kuratora Oświaty: Dzieci są aktywne; Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. Ewaluacje odbyły się w przedszkolach. Raporty z ewaluacji zamieszczane są na stronie www.npseo.pl/action/raports  

29 grudnia 2020

Rozliczenie  zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” w 2020 r.

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla  gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w  2020 roku. Rozliczenie należy sporządzić na załączonym druku i  przesłać  w  nieprzekraczalnym terminie  do dnia 11 stycznia 2021… czytaj więcej

28 grudnia 2020

Zajęcia on-line z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień

Informuję, że istnieje możliwość zaproszenia na lekcję on-line przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień, który w trakcie zajęć przedstawi ofertę pełnienia różnych form czynnej służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie został wyznaczony z Wojewódzkiego  Sztabu Wojskowego w Kielcach por. Mariusz Żabiński tel. 261 174 135 .

28 grudnia 2020

Lektury – dostępne!

Na stronie internetowej MEN zostały udostępnione pierwsze lektury szkolne w adaptacjach przeznaczonych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Są to utwory wybitnych bajkopisarzy: „Królowa Śniegu” Jana Christiana Andersena oraz „Śnieżka” autorstwa Braci Grimm. Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami!… czytaj więcej

28 grudnia 2020

Informacja dotycząca egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego oraz egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w szkołach podstawowych dla dorosłych.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, w załączeniu udostępniamy Państwu informacje, przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dotyczące rozwiązań wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które wejdzie w życie 28 grudnia 2020 r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje… czytaj więcej

23 grudnia 2020

Rozliczenie dotacji na podręczniki za rok 2020

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Uprzejmie przypominam o obowiązku rozliczenia i zwrotu w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2020 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 59 ust. 7 ustawy z… czytaj więcej

23 grudnia 2020

SIO. Problemy z nieuwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych w raportach z SIO

Warunkiem uwzględnienia w subwencji: dziecka z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania jest: rejestracja opinii o potrzebie wczesnego wspomagania zakończona poprawną weryfikacją tego dokumentu w SIO, rejestracja okresu obowiązywania opinii – krytycznie ważne jest wprowadzenie poprawnej daty przedłożenia dokumentu przez rodzica w placówce, rejestracja oddziału dodatkowego „Wczesne wspomaganie rozwoju” i przypisanie… czytaj więcej

22 grudnia 2020

III Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Ćmielowskie korzenie. Ponad czasem” pod hasłem „KUBIZM W KUBKU”.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie zaprasza uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych do udziału w II Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Ćmielowskie korzenie. Ponad czasem” pod hasłem „KUBIZM W KUBKU”. Tegoroczna edycja ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów szkół podstawowych na temat przedstawicieli stylu kubistycznego, kształcenie umiejętności… czytaj więcej

22 grudnia 2020

I Wojewódzki Konkurs „Ókomode – ekologiczna moda niemieckiego obszaru językowego” dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do udziału I Wojewódzkim Konkursie „Ókomode – ekologiczna moda niemieckiego obszaru językowego”. Informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie internetowej szkoły: www.sp1.kielce.eu

22 grudnia 2020

Konkurs „Kielce – Miasto Legionów”

Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. św. Stanisława Kostki w Kielcach zapraszają dzieci i młodzież szkół województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie historycznym „Kielce – Miasto Legionów”. Konkurs będzie się odbywał w dwóch kategoriach wiekowych: klasy V-VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe. Konkurs zostanie przeprowadzany w dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim.… czytaj więcej

22 grudnia 2020

Opłata za akredytację formy pozaszkolnej w 2021 roku

16 grudnia 2020 r. Minister Edukacji i Nauki ustalił wysokość opłaty wnoszonej w 2021 roku przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej. Opłata w 2021 roku wynosi 1067,45 zł. Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja/oplata-za-akredytacje-formy-pozaszkolnej-w-2021-roku2

22 grudnia 2020

Zarządzenie nr 426.2020 w sprawie ustalenia obowiązującej w 2021 r. opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji

Załączniki Zarządzenie nr 426.2020 w sprawie ustalenia obowiązującej w 2021 r opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji Data: 2020-12-22, rozmiar: 83 KB