27 lipca 2020

Wprowadzone 27 lipca 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Nauczyciel:

  • Możliwość grupowego dodania informacji o uzyskaniu stopnia awansu zawodowego
  • Zwiększenie maksymalnej liczby godzin w obowiązkach wykazanych dla umów zlecenie i dzieło

Uczeń:

  • Miejsce pełnienia praktycznej nauki zawodu – dla formy praktyki zawodowe w technikum i w szkole policealnej dodanie nowych pozycji w związku z odbywaniem praktyk w czasie pandemii